Elektrim rozmawia z BRE i Eastbridge

Holding prowadzi z konsorcjum BRE i Eastbridge rozmowy na temat sprzedaży pakietu udziałów Elektrim Telekomunikacja.

W oficjalnym komunikacie zarząd Elektrimu poinformował o prowadzeniu z konsorcjum BRE i Eastbridge „intensywnych rozmów” na temat sprzedaży 49% udziałów w Elektrimie Telekomunikacji. Obecnie dyskutowane są szczegóły warunków oferty złożonej przez konsorcjum.

Konsorcjum zawiązało się w marcu, dokładne szczegóły oferty nie zostały ujawnione, podobnie jak kwota, jaką skłonne za udziały w ET byłoby ono zapłacić. Według nieoficjalnych informacji w grę wchodzi około 400 mln EUR. Wiadomo, ze do całkowitej spłaty roszczeń wierzycieli holding potrzebuje około 650 mln EUR.

Według Elektrimie na obecnym etapie nie można jeszcze porównywać oferty z propozycją złożoną przez obligatariuszy Elektrimu – Elliot Advisors i Centaurus Alpha Master Fund, która opiewa na 450 mln EUR częściowo w gotówce, a częściowo w formie uwolnienia holdingu od zobowiązań względem oferentów.