Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Elektrim rozmawia z BRE i Eastbridge

Holding prowadzi z konsorcjum BRE i Eastbridge rozmowy na temat sprzedaży pakietu udziałów Elektrim Telekomunikacja.

W oficjalnym komunikacie zarząd Elektrimu poinformował o prowadzeniu z konsorcjum BRE i Eastbridge „intensywnych rozmów” na temat sprzedaży 49% udziałów w Elektrimie Telekomunikacji. Obecnie dyskutowane są szczegóły warunków oferty złożonej przez konsorcjum.

Konsorcjum zawiązało się w marcu, dokładne szczegóły oferty nie zostały ujawnione, podobnie jak kwota, jaką skłonne za udziały w ET byłoby ono zapłacić. Według nieoficjalnych informacji w grę wchodzi około 400 mln EUR. Wiadomo, ze do całkowitej spłaty roszczeń wierzycieli holding potrzebuje około 650 mln EUR.

Według Elektrimie na obecnym etapie nie można jeszcze porównywać oferty z propozycją złożoną przez obligatariuszy Elektrimu – Elliot Advisors i Centaurus Alpha Master Fund, która opiewa na 450 mln EUR częściowo w gotówce, a częściowo w formie uwolnienia holdingu od zobowiązań względem oferentów.