Elektrim pozwał BRE Bank i Pekao

Zarząd Elektrimu skierował pozwy do sądu przeciwko BRE Bankowi oraz Pekao, domagając się zwrotu kwot potrąconych przez banki z tytułu poręczenia kredytu dla El-Net-u.

Elektrim domaga się w pozwie 62,7 mln zł od BRE a od Pekao 35 mln zł. Kwoty te oba banki potrąciły z rachunków Elektrimu 27 marca i 2 kwietnia, z tytułu poręczenia przez Elektrim kredytu konsorcjalnego przyznanego przez banki RST El-Net.

Elektrim wykazuje, że banki naruszyły prawo układowe, ograniczające możliwość potrącania wierzytelności podczas postępowania układowego, którym holding był już wówczas chroniony.