Elektrim Telekomunikacja wycofuje się z telewizji

Spółka Elektrim Telekomunikacja podpisała umowę sprzedaży udziałów w spółkach - operatorach telewizji kablowej, na rzecz konsorcjum funduszy inwestycyjnych Hicks Muse Tate Furst, Emerging Markets Partnership i Argus Capital Partners. Wartość transakcji wyniesie 110 mln EUR.

Elektrim Telekomunikacja zdecydowała się na zbycie udziałów w spółkach: Aster Polska,

Warszawskie Sieci Kablowe, RTK Autocom oraz ZTP. Transakcja warta 110 mln EUR zostanie sfinalizowana po uzyskaniu przez Elektrim Telekomunikację niezbędnych zgód i zezwoleń.

Spółka poinformowała także o zawarciu porozumienia z Vivendi i Elektrimem, ustalającego podział przychodów ze sprzedaży, udziałów w spółkach telewizji kablowej. Na mocy porozumienia, 115 mln zł uzyskane z transakcji, otrzyma Elektrim Telekomunikacja. Pozostała część przypadnie w udziale (jako spłata zobowiązań) udziałowcom Elerktrimu Telekomunikacji – Elektrimowi (40%) i Vivendi (60%).