Elekrim chce postępowania układowego

Spółka złożyła w warszawskim sądzie rejonowym podanie o wszczęcie postępowania układowego z wierzycielami. Elektrim chce zmniejszyć o 40% swoje zadłużenie sięgające 500 mln euro i kwotę 300 mln euro uregulować w trzech ratach do końca 2004 roku.

Elektrim liczy na to, że sąd przychyli się do wniosku spółki, co pozwoliłoby na spłatę pierwszej raty wierzytelności (100 mln euro) już w przeciągu miesiąca od decyzji organu sądowego. Termin spłaty pozostałych rat w tej samej kwocie upływałyby 15 grudnia 2003 roku i w grudniu 2004 r.

"Z rozmów prowadzonych przez spółkę z instytucjami finansowymi wynika, że nie jest możliwe zorganizowanie w rozsądnym terminie konsorcjum, które zapewniłoby finansowanie w wysokości umożliwiającej pełną spłatę zadłużenia", podano w czwartkowym komunikacie Elektrimu.

Dzisiaj obligatariusze Elektrimu mają zdecydować o przyznaniu spółce 2-miesięcznego okresu "ochronnego" niezbędnego do opracowania strategii, pozwalającej na spłatę wobec nich zobowiązań. Elektrim nie wykupił bowiem w połowie grudnia obligacji o wartości 480 mln euro. Obligatariusze mają więc prawo złożyć do sądu wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego Elektrimu.