Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Eksportowy Tytan

ComArch wdroży autorski system billingowy u jednego z narodowych operatorów telekomunikacyjnych na Bliskim Wschodzie. Wartość kontraktu wynosi 0,5 mln USD.

ComArch wdroży system billingowy Tytan u jednego z narodowych operatorów telekomunikacyjnych na Bliskim Wschodzie. Wartość kontraktu wynosi 0,5 mln USD. Spółka będzie prowadzić projekt w ramach konsorcjum z lokalnymi partnerami. ComArch dostarczy moduły Tytan Billing and Customer Care, Interconnect Billing oraz Tytan Mediation Device. Wdrożone rozwiązanie posłuży do obsługi ruchu w sieci telefonii stacjonarnej. W późniejszym okresie projekt ma zostać rozszerzony o usługi bezprzewodowe i internetowe.