Ekspansja VoIP w Europie Środkowo-Wschodniej

Według najnowszych badań, przeprowadzonych przez IDC na jedenastu rynkach Środkowej i Wschodniej Europy, w porównaniu z 2004 rokiem wielkość ruchu VoIP wzrośnie ponad pięciokrotnie w tym roku, a w przyszłym ponad trzykrotnie. Wartość rynku VoIP zwiększy się ponad dwukrotnie w tym roku, a do 2006 roku wzrośnie o 80%. Co najmniej kilka najbliższych lat będzie tłustych dla dostawców VoIP. Z czasem rynek okrzepnie.

Zdaniem analityków IDC całkowite wydatki zmniejszą się po kilku latach boomu. VoIP ma być z czasem bardziej powiązany z pakietami opartymi na szerokopasmowych usługach. W efekcie nie będzie stanowił samodzielnej usługi, lecz tzw. wartość dodaną do innych usług internetowych.

Raport IDC prognozuje, że rosnąć będzie zainteresowanie telefonią internetową wśród małych urzędów i małych lub średnich firm, co ma przyspieszyć sprzedaż usługi wśród konsumentów w najbliższej przyszłości. Sektor MSP ma adaptować rozwiązania VoIP chętniej niż duże przedsiębiorstwa, ponieważ ich potrzeby telefoniczne zaspokoją standardowe funkcje tej telefonii, jak np. nieograniczone połączenia na terenie Unii Europejskiej.

- Większość połączeń VoIP to rozmowy międzynarodowe. Jest bardzo prawdopodobne, że tak zostanie w najbliższej przyszłości - wyjaśnia Emir Halilovic, Senior Analyst, Communications, IDC CEMA. - To się zmieni jak tylko usługi VoIP staną się dostępne szerzej. Przewidujemy, że ostatecznie ilość rozmów krajowych dorówna lub przewyższy liczbę tych międzynarodowych.

Polska była największym pojedynczym rynkiem krajowym dla ruchu VoIP. W naszym kraju wydano też najwięcej na połączenia VoIP i ten trend ma się zdaniem IDC utrzymać również w przyszłym roku.

Węgry były drugim, a Czechy trzecim co do wielkości krajem pod względem wielkości ruchu. Razem z Polską te trzy kraje stanowią w przybliżeniu 47% całkowitego rynku 11 krajów Środkowej i Wschodniej Europy w wypadku rynku usług VoIP. Od 2004 do końca 2005 roku, wszystkie te trzy kraje zanotują ponad pięciokrotny wzrost ilości minut w ramach VoIP.

Raport przypomina jednak, skąd bierze się szybki wzrost ruchu. - Należy mieć na uwadze, że gwałtowny wzrost wynika z faktu, iż zaczynamy od całkiem małej bazy - tłumaczy Halilovic. - Po roku 2006 wzrost rocznego ruchu spadnie do wysokich liczb dwucyfrowych, a wydatki do średnich liczb dwucyfrowych.

Na nasze pytania odpowiada Magdalena Borowik, analityk rynku telekomunikacyjnego, IDC Central Europe

Kto głównie wykorzystuje VoIP?

Głównie użytkownicy indywidualni oraz SOHO (czyli Small Office/Home Office - małe przedsiębiorstwa prowadzące niewielkie, zwykle przydomowe biura księgowo/administracyjne - przypis redakcji).

Jak duży udział mają obecnie rozmowy krajowe, a jaki procent stanowią rozmowy międzynarodowe?

IDC nie może udzielić informacji na temat udziału procentowego, ale w krótkim horyzoncie czasowym, połączenia międzynarodowe będą stanowić większa część generowanego ruchu. W długim okresie czasu, proporcja pomiędzy połączeniami DLD i IDL osiągnie poziom dzisiejszego stosunku tych dwóch wielkości w sieciach stałych, wyłączając rzecz jasna z równania dial-up.

Z jakimi internetowymi usługami dodatkowymi można powiązać usługę połączeń VoIP. Raport informuje, że prawdopodobnie będzie ona wartością dodaną do innych usług internetowych.

Usługi VoIP coraz częściej są sprzedawane jako część usługi pakietowej Triple Play, za którą opłata najczęściej jest stała. Usługa bywa też sprzedawana jako część pakietu zawierającego transmisje danych i dostęp szerokopasmowy dla segmentu biznesowego. W większości tego typu usług, VoIP stanowi niewielka część przychodu Operatora, co sprawia, że są one postrzegane raczej jako usługi dodane, niż podstawowe źródło przychodu.

Czy ceny połączeń VoIP na telefon stacjonarny będą maleć czy rosnąć w kilkuletniej perspektywie czasowej?

Ceny zależą od stawek za terminowanie połączeń w sieciach stałych, co oznacza, że w większości krajów UE ceny raczej pozostaną na niezmienionym poziomie w perspektywie kilku lat, jakkolwiek połączenia telefoniczne do krajów, gdzie rynek telekomunikacyjny podlega ciągłej regulacji, mogą stanięć. Ceny połączeń do sieci komórkowych prawdopodobnie pozostaną relatywnie drogie, dopóki organy regulacyjne oraz unijne nie poddadzą rewizji stawek za terminowanie połączeń w sieciach komórkowych. Co ciekawe, połączenia do sieci komórkowych w krajach, gdzie zaimplementowano zasadę według której płaci odbiorca połączenia (Rosja, USA), powinny być, biorąc pod uwagę koszty, nawet tańsze niż połączenia do sieci stałych, jako ze strona odbierająca ponosi opłatę za zakończenie połączenia w tejże sieci. Konkludując, potencjalna przestrzeń dla obniżek jest znacznie większa niż dla wzrostu cen.

Co sprzyja rozwojowi usług VoIP?

Sprzyja im wzrost penetracji dostępu szerokopasmowego, upowszechnienie WiMax oraz WiFi.

***

Przedstawicielstwa IDC w Środkowej i Wschodniej Europie analizują rynki usług VoIP w latach 2005-2009 w jedenastu krajach Środkowej i Wschodniej Europy (Bułgaria, Chorwacja, Republika Czech, Estonia, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Słowenia). Studia te zawierają dane z prognoz i analiz dotyczące ilości wychodzących rozmów użycia (MOUs) dla IP ruchu przy użyciu głosu i segmentów wychodzących ruchu VoIP i wydatków na VoIP przez miejscowych użytkowników biznesowych.

Wyniki badań oraz prognozy dotyczące rozwoju VoIP, technologii mobilnych oraz RFID w Europie Środkowej i Wschodniej IDC Polska przedstawi podczas konferencji 27 kwietnia 2006 roku w Warszawie, organizowanej w ramach IDC Telecommunication Forum 2006.

Aktualizacja: 16 listopada 2005 12:40

W ramce zamieściliśmy odpowiedzi na pytania o VoIP Magdaleny Borowik, analityk rynku telekomunikacyjnego z IDC Central Europe.