Efektywna reklama na serwisach lokalnych

Najnowszy raport Online Publishers Association dowodzi, że reklamy emitowane na stronach internetowych mediów lokalnych wywierają wyraźny wpływ na zachowania konsumentów. Czy w Internecie zapanowała moda na regionalizm?

Według raportu "Local Online Media: From Advertising to Action" reklama emitowana na internetowych serwisach lokalnych gazet codziennych skłania aż 46% konsumentów do podjęcia określonych akcji - dokonania zakupu, wejścia na stronę WWW, uczestnictwa w danym wydarzeniu. W wypadku witryn regionalnych telewizji wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 44%, czasopism - 42%, serwisów opiniotwórczych - 39%, portali - 37%.

Wniosek z tego, że pełen obraz rezultatów kampanii internetowych można uzyskać dopiero po zestawieniu badań skuteczności prowadzonych online i offline. Dla branży interaktywnej konieczna wydaje się więc rewizja standardów pomiaru skuteczności prowadzonych działań.

Łukasz Wołek, Managing Director Agencji interaktywnej EURA7.

Raport Online Publishers Association to kolejny dowód na to, że reklama internetowa determinuje zachowania ludzi nie tylko w sieci, lecz również poza nią. Wpływ ten z każdym rokiem jest coraz większy.