Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

EduSoft wygrał przetarg MSP

Centrum Edukacyjne EduSoft rozpocznie w sierpniu br. realizację projektu migracji do Windows 2000 sieci użytkowanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

CE EduSoft wygrało przetarg MSP na opracowanie projektu technicznego migracji sieci komputerowej do Microsoft Windows 2000 i Windows XP. Dotyczy on migracji systemów operacyjnych Zintegrowanego Systemu Informatycznego MSP. W ramach przedsięwzięcia zostanie też opracowany projekt migracji logicznej i fizycznej infrastruktury informatycznej ministerstwa.

Prace nad projektem mają zakończyć się we wrześniu br.