Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

EduSoft dla GPW

Centrum Edukacyjne EduSoft i Giełda Papierów Wartościowych przedłużyły umowę o współpracy na kolejny rok.

Na mocy umowy EduSoft rozpocznie kolejny cykl szkoleń dla pracowników giełdy. Przewidziane są szkolenia dla użytkowników oraz zaawansowane kursy dla kadry technicznej.

EduSoft jest firmą specjalizującą się w szkoleniach informatycznych oraz usługach pomocy technicznej, wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Computer Service Support i posiada autoryzacje firm Microsoft, Novell, SCO, Lotus, Citrix, Symantec oraz Corel Corporation w zakresie prowadzenia szkoleń informatycznych.

Od 1995 roku EduSoft także jest organizatorem corocznych edycji Forum Teleinformatyki. Tegoroczne Forum, zatytułowane „Nowe szanse dla informatyki”, odbędzie się w dniach 2 - 4 października br. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.