Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Ebay: wyniki finansowe spełniły oczekiwania analityków

Wyniki finansowe Ebay Inc. za drugi kwartał 2006 spełniły oczekiwania analityków. Przychody wyniosły 1,41 miliarda USD i były o 30% wyższe w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Zysk netto wyniósł 250 mln USD.

Przychody z działalności aukcyjnej eBay wyniosły 1,03 miliarda USD, o 22% więcej niż w drugim kwartale 2005. Przychody z tytułu systemu płatności PayPal wyniosły 339 mln USD i były wyższe o 39%. Telefonia internetowa Skype przyniosła EBay Inc. 44 mln USD, to o 26% więcej niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku.

Spółka EBay Inc. poinformowała, że zamierza przeznaczyć 2 miliardy USD na wykup własnych akcji (buyback). Po ogłoszeniu wyników ceny akcji spółki wzrosły o 6%.