ET nie rozpatrzyła oferty Deutsche Telekom

PAP: Rada nadzorcza społki Elektrim Telekomunikacja z powodu złożenia rezygnacji przez członka reprezentującego Elektrim, nie rozpatrywała oferty Deutsche Telekom (DT) dotyczącej nabycia 51 proc. udziałów w PTC.

W RN ET zasiada trzech przedstawicieli Elektrimu oraz czterech reprezentujących Vivendi. Według ustaleń PAP, rezygnację złożyła Monika Hałubczak. Pod koniec sierpnia DT zaoferował Vivendi i Elektrimowi, udziałowcom Elektrim Telekomunikacja 1 mld euro za 51 proc. udziałów w PTC. Oferta DT na kupno akcji PTC jest ważna do 5 września. Alain Delrieu, rzecznik Vivendi nie skomentował dzisiejszych informacji.