Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

ECard podpisał umowę z WBK

Założona przez Computerland i Pierwszy Polski Fundusz Rozwoju BRE spółka eCard podpisała z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym umowę, na mocy której bank będzie świadczył usługi polegające na autoryzowaniu, przetwarzaniu i rozliczaniu transakcji dokonywanych kartami płatniczymi w Internecie.

Tym samym eCard zrezygnowała ze współpracy z firmą EURONET.

WBK obejmie 16 tysięcy akcji eCardu o nominalnej wartości 100 złotych za sztukę. W wyniku podpisanej umowy Computerland będzie miał 42,8 procent akcji, a BRE oraz WBK po 28,6 procent walorów eCard.

Przedmiotem działalności firmy eCard SA jest doradztwo w handlu elektronicznym, sprzedaż rozwiązań dla sklepów internetowych, a w szczególności autoryzacja transakcji kartami płatniczymi w Internecie.