EBay minie się z prognozami?

W czwartek przedstawiciele EBay poinformowali, że sprzedaż serwisu w III kw. przewyższy prognozy analityków, zaś wypracowany zysk znajdzie się w wyznaczonych owymi prognozami ‘widełkach’. Także w IV kwartale zysk będzie zgodny z oczekiwaniami analityków, lecz wynik roczny – okaże się poniżej oczekiwań.

Zysk eBay w tym okresie wzrósł w porównaniu z wynikami z III kw. w roku ub. o 69%, do 103,3 mln USD. Przychody ze sprzedaży wyniosły 530,9 mln USD, 84% więcej niż przed rokiem. W III kwartale poza planowanymi wydatkami dokonano przejęcia chińskiego EachNet, łożono więcej na wsparcie dla klientów i rozwój produktów.

EBay spodziewa się, że w IV kwartale przychody ze sprzedaży wyniosą 590 mln USD, zaś na koniec roku wyniosą 2,1 mld USD. Prognozy analityków to odpowiednio 585 mln USD i 2,09 mld USD. EBay spodziewa się zysku netto na akcję – przy wyłączeniu określonych wydatków – 21 cenów na akcję za IV kwartał i 72 centy na akcję za cały rok. Uśredniona prognoza analityków wynosi tymczasem 75 centów zysku netto na akcję za 2003 rok.

Transakcje ‘amerykańskie’ EBay-a przyniosły w III kw. spółce 41-proc. wzrost stosunku rocznym, do 256 mln USD. Aukcje zagraniczne – wzrosły ponad dwukrotnie, do 154,7 mln USD.