E-zakupy coraz popularniejsze

Jak donosi firma badawcza Nielsen NetRatings, pod koniec trzeciego kwartału br., około 563 mln osób na całym świecie korzystało z Internetu w domu. Oznacza to że około 10 mln gospodarstw domowych zostało przyłączonych do Sieci w okresie od czerwca do września. Wzrostowi liczby internautów towarzyszy coraz większe zainteresowanie e-zakupami.

Z badań wynika, że nadal najwięcej internautów mieszka w Stanach Zjednoczonych - 30% globalnej liczby użytkowników Sieci. Oznacza to, że około 167,1 mln amerykańskich gospodarstw domowych ma dostęp do Internetu. Na drugim miejscu znajduje się Europa ze 129,5 mln domów z dostępem do Sieci (23% światowej populacji Internautów). Z kolei na obszarze południowo-wschodniej Azji mieszka 13% światowego ogółu Internautów, co przekłada się na 75 mln Internautów. Daleko w tyle pozostaje Ameryka Południowa (2% ogółu użytkowników Sieci). Pozostałe obszary globu zamieszkuje 32% internautów.

Badanie przeprowadzone przez Nielsen NetRatings dotyczyło także elektronicznych zakupów. Wynika z nich, że w trzecim kwartale br, 70% inernautów w Wielkiej Brytanii przeszukiwało internetowe zasoby w celu dokonania zakupów. W drugim kwartale odsetek użytkowników Sieci zorientowanych na e-zakupy wynosił 61%. W ten sposób Wielka Brytania okazała się w trzecim kwartale, jednym z najlepszych rynków e-commerce, jeśli chodzi o odsetek internautów dokonujących zakupy w Sieci. Drugim pod tym względem rynkiem okazała się Szwecja (61%), zas na dalszych miejscach uplasowały się Australia (56%), Niemcy (52%) oraz Holandia (51%).