Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

E-zakupy coraz bardziej popularne

W ubiegłym roku 42% polskich internautów robiło zakupy w sieci, a 21% brało udział w aukcjach internetowych. Polacy najchętniej kupują przez internet ubrania, książki i sprzęt elektroniczny. Te i inne informacje o klientach polskich sklepów internetowych znalazły się w drugiej edycji raportu przygotowanego przez Money.pl i eCard S.A. na podstawie danych SMG/KRC.

Odsetek użytkowników sieci kupujących w sklepach internetowych wzrósł z 26,2% w 2006 r. do 41,9%. Podobnie jak przed rokiem, jedna piąta internautów korzystała z usług platform aukcyjnych.

Internetowe zakupy częściej robią mężczyźni, którzy stanowią 57% klientów sklepów i 65% uczestników aukcji. E-zakupy interesują przede wszystkim ludzi młodych. Trzy czwarte klientów sklepów to internauci w wieku 15-24 (38%) lub 25-39 lat (38%). Obie grupy wiekowe dominują też w serwisach aukcyjnych, gdzie ich udział wynosi odpowiednio 42% i 43%.

W sklepach internetowych najczęściej kupują uczniowie i studenci (28%), następnie dyrektorzy i osoby wykonujące wolny zawód (20%), pracownicy umysłowi (18%), a także robotnicy i rolnicy (15%). Podobnie jest w serwisach aukcyjnych. Tutaj jednak nieco większy udział mają robotnicy i rolnicy (17%), mniejszy zaś dyrektorzy i osoby wykonujące wolny zawód (15%).

Jedna czwarta klientów sklepów deklaruje brak dochodów, 12% dysponuje miesięcznie kwotą do 1 tys. zł, a 23% - od 1 tys. do 2 tys. zł. Bogatsi internauci o dochodzie przekraczającym 2 tys. zł stanowią tylko 14% klientów polskich sklepów internetowych. W serwisach aukcyjnych nieco większa grupa respondentów deklaruje brak dochodu (27%) lub miesięczny dochód wyższy niż 2 tys. zł (15%).

Polscy internauci najchętniej kupują w sieci ubrania (17,4%), następnie książki (16,6%) i sprzęt elektroniczny (10%). W stosunku do 2006 r. wzrósł odsetek klientów zamawiających przez internet produkty z dwóch pierwszych kategorii, kosmetyki (9,5%) oraz sprzęt sportowy i turystyczny (6%).