E-zakupy coraz bardziej popularne

W ubiegłym roku 42% polskich internautów robiło zakupy w sieci, a 21% brało udział w aukcjach internetowych. Polacy najchętniej kupują przez internet ubrania, książki i sprzęt elektroniczny. Te i inne informacje o klientach polskich sklepów internetowych znalazły się w drugiej edycji raportu przygotowanego przez Money.pl i eCard S.A. na podstawie danych SMG/KRC.

Odsetek użytkowników sieci kupujących w sklepach internetowych wzrósł z 26,2% w 2006 r. do 41,9%. Podobnie jak przed rokiem, jedna piąta internautów korzystała z usług platform aukcyjnych.

Internetowe zakupy częściej robią mężczyźni, którzy stanowią 57% klientów sklepów i 65% uczestników aukcji. E-zakupy interesują przede wszystkim ludzi młodych. Trzy czwarte klientów sklepów to internauci w wieku 15-24 (38%) lub 25-39 lat (38%). Obie grupy wiekowe dominują też w serwisach aukcyjnych, gdzie ich udział wynosi odpowiednio 42% i 43%.

W sklepach internetowych najczęściej kupują uczniowie i studenci (28%), następnie dyrektorzy i osoby wykonujące wolny zawód (20%), pracownicy umysłowi (18%), a także robotnicy i rolnicy (15%). Podobnie jest w serwisach aukcyjnych. Tutaj jednak nieco większy udział mają robotnicy i rolnicy (17%), mniejszy zaś dyrektorzy i osoby wykonujące wolny zawód (15%).

Jedna czwarta klientów sklepów deklaruje brak dochodów, 12% dysponuje miesięcznie kwotą do 1 tys. zł, a 23% - od 1 tys. do 2 tys. zł. Bogatsi internauci o dochodzie przekraczającym 2 tys. zł stanowią tylko 14% klientów polskich sklepów internetowych. W serwisach aukcyjnych nieco większa grupa respondentów deklaruje brak dochodu (27%) lub miesięczny dochód wyższy niż 2 tys. zł (15%).

Polscy internauci najchętniej kupują w sieci ubrania (17,4%), następnie książki (16,6%) i sprzęt elektroniczny (10%). W stosunku do 2006 r. wzrósł odsetek klientów zamawiających przez internet produkty z dwóch pierwszych kategorii, kosmetyki (9,5%) oraz sprzęt sportowy i turystyczny (6%).