E-wolontariat, czyli realne korzyści z wirtualnej pomocy

Co to też można dać i uzyskać siedząc przy komputerze? Od kilku lat w Polsce coraz mocniej rozwijają się projekty zrzeszające osoby chcące wspierać innych użytkowników Internetu. Czym są i komu są dedykowane?

Tego wszystkiego będzie można dowiedzieć się w Pawilonie Europejskiego Roku Wolontariatu dziś (12 września) w czasie dnia poświęconego E-wolontariatowi oraz na stronach serwisu e-wolontariat.pl i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconych projektowi Europejski Rok Wolontariatu 2011.

"E-wolontariat jest nowym zjawiskiem i nadal wiele osób o nim nie słyszało. Termin ten oznacza pracę na rzecz innych wykonywaną w całości lub częściowo, poprzez Internet i komputer dostępny w domu, pracy bądź w jakimkolwiek innym miejscu z dostępem do sieci. I chociaż pomoc odbywa się w świecie wirtualnym, to przynosi wymierne korzyści w świecie realnym" - wyjaśnia Patrycja Rokicka z Fundacji Dobra Sieć. "Działań, które można podjąć w ramach e-wolontariatu każdego roku jest coraz więcej, 12 września w Pawilonie ERW będzie okazja do tego, aby zapoznać się z tymi najlepszymi" - dodaje.

Wolontariat bez wychodzenia z domu, otwarty dla każdego, kto choć w minimalnym stopniu potrafi korzystać z komputera. To m.in. rozwiązanie dla osób nie mogących pozwolić sobie na regularne wizyty w organizacji, z którą chciałyby współpracować, lub dla tych, chcących działać na rzecz instytucji zlokalizowanej w innym mieście, czy kraju. Projekty e-wolonatriackie są bardzo różnorodne i pozwalają na aktywność zarówno w obszarach kultury, jak i w projektach edukacyjnych, medycznych czy niosących wsparcie osobom będącym w trudnej sytuacji. Anonimowość, która wiąże się z Internetem i z udzielaniem pomocy przy jego użyciu, często pozwala na realizację działań, które dotykają spraw trudnych, kontrowersyjnych i tematów tabu.

E-wolontariat, czyli realne korzyści z wirtualnej pomocy

Regulacja kwestii wolontariatu w Polsce zawarta jest w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Zgodnie z nią wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie (art. 2. pkt 3), przy czym wolontariuszem może być także członek stowarzyszenia art. 42 ust. 3.

"Dzień e-wolontariatu 12 września jest okazją do pokazania, w jaki sposób pozytywnie wykorzystywać możliwości, które daje Internet" - mówią przedstawicieli jego organizatorów. Do zdobycia informacji dotyczących tego, jak założyć i koordynować projekt e-wolontariacki oraz jakie wyzwania czekają na osoby, które zdecydują się uczestniczyć w takich działaniach. Ze względu na to, że temat pomocy w sieci jest stosunkowo nowy, będzie też okazja do dyskusji, gdzie leży granica e-wolontariatu i które działania w Internecie możemy potraktować jako działania wolontariackie. A także do tego, by porozmawiać o sposobach na komunikację z ochotnikami, z którymi ma się głównie kontakt wirtualny.

Organizacje, które można będzie spotkać na terenie Pawilonu 12 września to:

  • Fundacja Dobra Sieć - koordynator
  • Fundacja Nowoczesna Polska
  • Stowarzyszenie Wikimedia Polska
  • Fundacja VIVE Serce Dzieciom
  • Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych - kampania społeczna Dawca.pl
  • Fundacja Orange
  • Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne
  • Polskie Towarzystwo Genealogiczne, Warszawski Zespół Indeksacyjny
  • Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego "Pracownia Obywatelska" - kampania społeczna Pomagam.bo

Więcej informacji można uzyskać na serwisie e-wolontariat.pl oraz stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconych projektowi Europejski Rok Wolontariatu 2011.