E-urzędy w Małopolsce

ComArch zakończył drugi etap budowy systemu internetowego dostępu do urzędu e-Government dla Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Teraz mieszkaniec województwa małopolskiego może przez Internet m.in. złożyć skargę, wniosek, zapytanie oraz uregulować opłaty za korzystanie ze środowiska, załatwić formalności związane ze zbyciem samochodu, wydawaniem kart parkingowych.

Przypomnijmy, że projekt rozpoczął się w 2002 roku w ramach umowy, którą podpisał z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji. Wrota Małopolski stanowią część regionalną realizowanego przez MNiI projektu Wrota Polski, które po utworzeniu mają w pełni współpracować z regionalnymi platformami e-administracji w całej Polsce.

Obecnie mieszkaniec Małopolski może przez Internet załatwić sprawy, które do tej pory realizował w Urzędzie Marszałkowskim, Starostwie Powiatowym i w Urzędzie Gminy.

"Systemy internetowego dostępu do urzędów są bardzo popularne w wysoko rozwiniętych krajach" - skomentował prof. Janusz Filipiak, prezes ComArch S.A. - "Przynoszą znaczne oszczędności administracji Państwowej, oraz pozwalają obywatelom lepiej wykorzystać własny czas poprzez ułatwienie i usprawnienie kontaktu z urzędnikiem. ComArch traktuje ten projekt jako strategiczny dla rozwoju firmy. Uważamy, że w najbliższym czasie zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania będzie coraz większe".

Na Wrota Małopolski składają się dwie główne części: Portal obywatelski - Cyfrowy Urząd i Małopolski BIP (procedury urzędowe i Biuletyny Informacji Publicznej) oraz Portal Informacyjny (moduły tematyczne i aktualności z regionu). Wrota Małopolski opracowane zostały w nowej szacie graficznej i z nowymi możliwościami technologicznymi. Ponadto dokonano przeniesienia Biuletynów Informacji Publicznej integrujących prawie całą administrację publiczną w województwie. Projekt jest realizowany w oparciu o technologię .NET firmy Microsoft.