E-stonia państwowa

Rząd estoński zapowiedział wprowadzenie elektronicznego głosowania podczas wyborów parlamentarnych w 2003 r.

Tym sposobem władze chcą zwiększyć aktywność polityczną młodszej części społeczeństwa. Nowoczesne technologie teleinformatyczne bardzo dobrze przyjmują się w Estonii. Penetracja Internetu wynosi od 21% (dane Gallup Media) do 40% (według estońskiego MSZ) społeczeństwa. Połowa szkół średnich w Estonii jest podłączona do Internetu. 95% estońskich instytucji publicznych jest skomputeryzowana. Wynika to w znacznej mierze z polityki rządu estońskiego, który kładzie duży nacisk na udostępnienie Internetu obywatelom. W lutym 2000 r. parlament przyjął konstytucyjny zapis, gwarantujący powszechny dostęp do Internetu. Obok głównych arterii komunikacyjnych kraju wybudowano centra, w których można za darmo korzystać z Internetu. W br. rozpoczęto program podłączenia do Sieci wszystkich szkół średnich w kraju.

Prywatne użytkowanie Internetu jest natomiast niższe. 19% Estończyków posiada komputery w domu, z których ponad połowa jest podłączona do Internetu. W tej sytuacji aż 74% estońskich użytkowników Sieci korzysta zeń w miejscu pracy; surfowanie w weekend (czyli z domu) deklaruje już tylko 9%.

Charakter estońskiej „internetyzacji” powoduje, że prywatny sektor internetowy jest stosunkowo słaby. Kilka dużych estońskich firm zapowiedziało w tym roku ponad 19 mln USD inwestycji w rozbudowę sieci dostępowej, która umożliwi drobnemu estońskiemu biznesowi na zaoferowanie usług w Sieci.