Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

E-sklepy na trójkę z plusem

Jak wynika z raportu opracowanego przez ForeSee Results i Internet Retailer, amerykańscy właściciele sklepów internetowych nie są zadowoleni ze sposobu działania handlu on-line.

W tym roku funkcjonowanie sklepów zostało ocenione na 63 punkty w skali od 0 do 100. Warto dodać, że dopiero poziom 60 punktów oznacza względną satysfakcję. Tym samym wynik nie jest zadowalający. Jednak, w porównaniu z ubiegłoroczną oceną na poziomie 58 punktów, widoczna jest niewielka poprawa.

Sposób zamawiania towarów przez Internet oraz przeglądania ofert zostały ocenione jako "dobry", ale z zaznaczeniem, że mógłby być lepszy. Najwięcej zastrzeżeń właściciele e-sklepów złożyli pod adresem firm oferujących narzędzia do badania liczby wizyt i poziomu zadowolenia klientów. Sprzedawcy on-line'owi zaznaczyli, że takie dane są dla nich bardzo istotne. 91% badanych stwierdziło, że informacja o reakcji nabywców dóbr w sklepie jest niezwykle cenna, podczas gdy jedynie 25% z nich jest zadowolona z obecnie dostępnych narzędzi do przeprowadzania tego typu badań.