E-sklepy na trójkę z plusem

Jak wynika z raportu opracowanego przez ForeSee Results i Internet Retailer, amerykańscy właściciele sklepów internetowych nie są zadowoleni ze sposobu działania handlu on-line.

W tym roku funkcjonowanie sklepów zostało ocenione na 63 punkty w skali od 0 do 100. Warto dodać, że dopiero poziom 60 punktów oznacza względną satysfakcję. Tym samym wynik nie jest zadowalający. Jednak, w porównaniu z ubiegłoroczną oceną na poziomie 58 punktów, widoczna jest niewielka poprawa.

Sposób zamawiania towarów przez Internet oraz przeglądania ofert zostały ocenione jako "dobry", ale z zaznaczeniem, że mógłby być lepszy. Najwięcej zastrzeżeń właściciele e-sklepów złożyli pod adresem firm oferujących narzędzia do badania liczby wizyt i poziomu zadowolenia klientów. Sprzedawcy on-line'owi zaznaczyli, że takie dane są dla nich bardzo istotne. 91% badanych stwierdziło, że informacja o reakcji nabywców dóbr w sklepie jest niezwykle cenna, podczas gdy jedynie 25% z nich jest zadowolona z obecnie dostępnych narzędzi do przeprowadzania tego typu badań.