E-reklama wobec podwyżki VAT-u na Internet

Pewne jest to, że począwszy od maja przyszłego roku zwiększy się podatek na usługi internetowe z 7% na 22%. Podwyżka odbije się na całym rynku internetowym. W jaki sposób dotknie to e-reklamę?

Głośna sprawa zwiększenia stawki podatkowej na Internet z pewnością może być niepokojącą informacją dla polskiego rynku internetowego. W tej chwili z Internetu w naszym kraju korzysta ok. 6 mln osób. W momencie kiedy jeszcze wzrośnie koszt połączeń internetowych, na pewno nie przybędzie w Polsce wielu nowych internautów. Istnieje też duże prawdopodobieństwo, że spadnie zainteresowanie usługami typu dial-up (w naszym kraju 60% internautów korzysta z tej formy dostępowej) – tak prognozuje Andrzej J. Piotrkowski, dyrektor Instytutu im. Adama Smitha.

„Będziemy zaściankiem internetowym” – skomentował Mariusz Kuziak, rzecznik prasowy portalu Interia.pl -Z pewnością zmniejszy się odwiedzalność portali i serwisów internetowych.” A to może pociągnąć za sobą kryzys e-reklamy. O to, w jaki sposób podwyżka VATu może zaważyć na tym sektorze, zapytaliśmy agencje reklamowe.

Marcin Woźniak, Arbomedia

„Nie sądzę, aby w sposób znaczący zmiana podatku wpłynęła na rynek reklamy on-line. Myślę, że spadku zasięgu Internetu nie będzie. VAT może jedynie spowodować zatrzymanie obecnego dynamicznego wzrostu. Dodatkowe koszty za dostęp mogą doprowadzić do zmniejszenia intensywności korzystania z Sieci (czyli np. z serwisów typu chat, randki itp.) Natomiast ilość unikalnych osób korzystających z Internetu nie powinna ulec zmniejszeniu. A to właśnie zasięg jest podstawowym parametrem, jaki biorą pod uwagę agencje reklamowe, planując kampanie w Sieci.”

Adam Wysocki, Adnet

„Moim zdaniem ta podwyżka nie wpłynie znacząco na zmniejszenie się liczby internautów w polskim Internecie, przez to nie spowoduje zmniejszenia się zainteresowania firm reklamą online. Na pewno wydatnie zahamuje rozwój polskiego Internetu, który w ostatnim czasie przybierał na sile. O ile zaczynałem widzieć światełko w tunelu i możliwość dogonienia Europy, z powodu powolnego acz ciągłego obniżania cen dostępu do Internetu, o tyle ta wiadomość ten odległy punkt zasłoniła.”

Czy w takim razie sieci reklamowe mogą czuć się spokojnie i z bez zdenerwowania przyglądać się zmianom podatkowym? Czy może optymistyczne perspektywy dotyczące stabliności pozycji e-reklamy nawet w obliczu odstraszającej podwyżki na usługi internetowe są przedwczesne?

Benita Jakubowska, CR-Media

"Bardzo wysokie opłaty za połączenia z siecią hamują dynamiczny wzrost tego rynku. Uważam, że dalszy wzrost tych opłat spowoduje, że rynek ten będzie rozwijał się jeszcze wolniej. Co za tym idzie pozostanie rynkiem osób zamożnych, lub korzystających z sieci tylko w pracy i szkole.

W porównaniu z innymi krajami europejskimi jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc, jeśli chodzi o dostęp do Internetu i liczbę osób korzystających z tego medium. Za nami są takie kraje jak np. Indie, Argentyna, czy Bułgaria."