Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

E-reklama porównana

Internet jest szczególnie skuteczny w porównaniu z kolorowymi magazynami i telewizyjnym pasmem prime time, jeśli w kampanii reklamowej chodzi o dotarcie do grup mężczyzn od 18 do 49 roku życia, mężczyzn o wysokich zarobkach i wszystkich osób dorosłych o wysokich zarobkach – wynika z badań przedstawionych przez DoubleClick.

Na wiosnę br. DoubleClick - największy dostawca systemów adserwerowych - przeprowadził ankietę wśród mediaplanerów; podstawowe pytanie brzmiało: "dlaczego nie chcecie się reklamować w Internecie". Przedstawiciele domów mediowych twierdzili najczęściej, że najpoważniejszą przeszkodą wydawania pieniędzy ich klientów na e-reklamę jest fakt, że docelowy odbiorca najczęściej nie korzysta z Internetu.

W związku z tym DoubleClick zbadał to domniemanie przy pomocy standardowych dla różnych mediów narzędzi pomiarowych. DC porównał liczbę punktów ratingowych GRP (gross rating point) popularnych witryn internetowych, programów telewizyjnych z pasma prime time i kolorowych magazynów uzyskaną w ich publiczności dla 12 testowych reklam kierowanych do różnych grup docelowych – tak jakby te różne media znalazły się razem w mediaplanie kampanii. Danych dostarczyły mechanizmy pomiarowe zapewniane przez Nielsen/NetRatings dla witryn, Nielsen/NTI dla sieci telewizyjnych i MRI dla magazynów.

W dziesięciu na dwanaście testowanych przypadków witryny internetowe miały zdecydowaną przewagę nad programami telewizyjnymi. Przewaga wynosiła od 18% do 87% w poszczególnych przypadkach. Witryny i magazyny miały natomiast podobne wyniki w przypadku 6 z 12 reklam. Magazyny okazały się za to znacznie skuteczniejsze dla grup takich jak kobiety od 18 do 49 roku życia i kobiety od 18 do 49 roku życia o dochodach rocznych powyżej 75 tys. USD, oraz Murzynów w wieku od 18 do 49 lat i nastolatków. Witryny internetowe uzyskały najlepsze GRP-y w przypadku wszystkich mediów w grupach mężczyzn od 18 do 49 roku życia, dorosłych od 25 do 54 roku życia i mężczyzn od 18 do 49 roku życia o zarobkach powyżej 75 tys. USD rocznie.

Nie bez znaczenia są także zasięgi poszczególnych mediów. W grupie odbiorców dorosłych (18 – 49 rok życia) z grona 36 badanych witryn, programów i magazynów w miejsca pierwszej dziesiątce pod względem wielkości audytorium podzieliło 5 czasopism i 5 witryn.