E-reklama porównana

Internet jest szczególnie skuteczny w porównaniu z kolorowymi magazynami i telewizyjnym pasmem prime time, jeśli w kampanii reklamowej chodzi o dotarcie do grup mężczyzn od 18 do 49 roku życia, mężczyzn o wysokich zarobkach i wszystkich osób dorosłych o wysokich zarobkach – wynika z badań przedstawionych przez DoubleClick.

Na wiosnę br. DoubleClick - największy dostawca systemów adserwerowych - przeprowadził ankietę wśród mediaplanerów; podstawowe pytanie brzmiało: "dlaczego nie chcecie się reklamować w Internecie". Przedstawiciele domów mediowych twierdzili najczęściej, że najpoważniejszą przeszkodą wydawania pieniędzy ich klientów na e-reklamę jest fakt, że docelowy odbiorca najczęściej nie korzysta z Internetu.

W związku z tym DoubleClick zbadał to domniemanie przy pomocy standardowych dla różnych mediów narzędzi pomiarowych. DC porównał liczbę punktów ratingowych GRP (gross rating point) popularnych witryn internetowych, programów telewizyjnych z pasma prime time i kolorowych magazynów uzyskaną w ich publiczności dla 12 testowych reklam kierowanych do różnych grup docelowych – tak jakby te różne media znalazły się razem w mediaplanie kampanii. Danych dostarczyły mechanizmy pomiarowe zapewniane przez Nielsen/NetRatings dla witryn, Nielsen/NTI dla sieci telewizyjnych i MRI dla magazynów.

W dziesięciu na dwanaście testowanych przypadków witryny internetowe miały zdecydowaną przewagę nad programami telewizyjnymi. Przewaga wynosiła od 18% do 87% w poszczególnych przypadkach. Witryny i magazyny miały natomiast podobne wyniki w przypadku 6 z 12 reklam. Magazyny okazały się za to znacznie skuteczniejsze dla grup takich jak kobiety od 18 do 49 roku życia i kobiety od 18 do 49 roku życia o dochodach rocznych powyżej 75 tys. USD, oraz Murzynów w wieku od 18 do 49 lat i nastolatków. Witryny internetowe uzyskały najlepsze GRP-y w przypadku wszystkich mediów w grupach mężczyzn od 18 do 49 roku życia, dorosłych od 25 do 54 roku życia i mężczyzn od 18 do 49 roku życia o zarobkach powyżej 75 tys. USD rocznie.

Nie bez znaczenia są także zasięgi poszczególnych mediów. W grupie odbiorców dorosłych (18 – 49 rok życia) z grona 36 badanych witryn, programów i magazynów w miejsca pierwszej dziesiątce pod względem wielkości audytorium podzieliło 5 czasopism i 5 witryn.