E-reklama dynamiczniej

Przygotowany na zlecenie IAB przez eMarketera $white paper$ poświęcony został perspektywom e-reklamy w roku przyszłym. Rynek ten powinien w USA w przyszłym roku rosnąć dynamiczniej niż cały rynek reklamy.

Przede wszystkim, eMarketer przewiduje 6,3-proc. wzrost rynku reklamy on-line - podczas gdy cały rynek reklamy powinien wzrosnąć o 4,7%. Firmy badawcze przedstawiły prognozy wzrostu amerykańskiego rynku reklamy z dość dużym rozrzutem: od 6,6-proc. przewidywanego przez Global Insight (prognoza z listopada br.) po 1,9% wzrostu przewidywane przez Zenith Optimedia. Spośród dziesięciu cytowanych w raporcie firm, sześć przedstawiło dość podobne prognozy mieszczące się w przedziale 4,5% - 6,6%. Wyrażone w liczbach, uśrednione przez eMarketera dane wydatków na e-reklamę w latach 2000 - 2005, będą stopniowo rosły. W 2003 roku wydatki powinny wynieść 6,7 mld USD, w 2004 - 7,2 mld USD, a w 2005 - 8,1 mld USD. Nawet w 2005 roku nie osiągną jednak poziomu z 2000 roku.

Wydaje się, że zalecana jest jednak w podejściu do tych prognoz dalece posunięta ostrożność: nawet szacunki dotyczące pierwszych trzech kwartałów br. różnią się niekiedy w sposób drastyczny. Np. według danych CMR/TNS czy raportu IAB/PwC, w pierwszych trzech kwartałach 2001r. rynek reklamy on-line spadł wyraźnie - odpowiednio o 18,4% i 19,8%. Jednak już według Nielsen Monitor Plus spadek był bardzo nieznaczny i wyniósł 1%.