E-podpis wstępnie uzgodniony

Posłowie po pierwszym czytaniu uzgodnili treść projektu ustawy o podpisie elektronicznym.

Posłowie ujednolicili tekst dwóch pierwotnych projektów: rządowego i poselskiego. Dokument wraca teraz do Komisji Transportu i Łączności. Jeżeli zaakceptuje ona poselską propozycję, to projekt powróci pod obrady sejmu. Istnieje szansa, że ustawa zostanie przyjęta jeszcze za kadencji obecnego parlamentu.

<i>Źródło: Computerworld</i>