E-podpis później?

O trzy miesiące może opóźnić się termin wejścia w życie ustawy o podpisie elektronicznym.

Możliwe, że o 3 miesiące opóźni się termin wejścia w życie ustawy o podpisie elektronicznym. Prace nad ustawą zakończył niedawno Sejm - ostatnio zajmowała się nią senacka Komisja Ustawodawcza. Senat zaproponował, aby wydłużyć vacatio legis z 6 do 9 miesięcy. Oznaczałoby to, że ustawa o e-podpisie weszłaby w życie dopiero pod koniec lata 2002 r.

Komisja Ustawodawcza zaproponowała wiele poprawek do ustawy - jedna z nich zakłada, że funkcję nadrzędną dla całego systemu podpisu elektronicznego w Polsce miałaby pełnić jednostka kontrolowana przez Narodowy Bank Polski.

Ustawa o podpisie elektronicznym na szczęście nie została uznana za akt prawny potencjalnie niebezpieczny dla przyszłorocznego budżetu - to daje nadzieję, że bez większych problemów wejdzie w życie w roku 2002. Gdy to nastąpi, Polska będzie kolejnym krajem, gdzie podpis elektroniczny pociąga za sobą takie same skutki prawne jak "odręczny" i jednoznacznie identyfikuje tożsamość podpisującej się osoby.