E-nauka na topie

Z raportu opracowanego przez firmę eMarketer wynika, że blisko jedna czwarta amerykańskich firm szkoli swoich pracowników za pośrednictwem kursów internetowych.

Raport wykazał, że na taką formę prowadzenia szkoleń zdecydowało się w roku 2001 24% przedsiębiorstw – czyli 8% więcej niż w roku poprzednim.

Wzrostowi zainteresowania internetowymi szkoleniami towarzyszy spadek popularności „tradycyjnych” form szkolenia (korzysta z nich obecnie jedynie 57% firm – o 7% mniej niż w 2000 r.) Zdaniem autorów raportu, główną przyczyna stosunkowo wolnego popularyzowania się e-nauki jest wysoki koszt tej formy szkoleń – tak twierdzili przedstawiciele 44% zbadanych. Kolejnymi przyczynami, wskazywanymi przez autorów raportu były: niska motywacja pracowników do uczestniczenia w zajęciach (19% wskazań) oraz brak dostępu do Internetu.