E-marketing w krajach CEE - raport IAB Polska i Gemius

Rynek marketingu online w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Estonii, Łotwie, Litwie, Polsce, Rumunii, Rosji, Słowacji, Ukrainie i na Węgrzech scharakteryzowany został w raporcie "Do you CEE?" opracowanym przez IAB Polska oraz firmę badawczą Gemius.

IAB Europe, wspólnie z firmą Gemius, opublikowało raport "Do you CEE?" - stanowiący przegląd rynku marketingu online wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej w roku 2009. Raport jest obszernym opracowaniem (190 stron) napisanym w języku angielskim.

Biznes szeroko interesuje się rynkiem interaktywnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Do tej pory nie było jednak opracowania, które ukazywałoby w należyty sposób wielkość i niesamowitą dynamikę tego rynku - czytamy na stronie IAB Polsa. Z tego powodu IAB i Gemius postanowiły połączyć swe siły i pokazać jak ważny i istotny dla inwestorów może być rynek CEE - Central & Eastern Europe - Europy Środkowo Wschodniej.

Raport zawiera dane socjodemograficzne użytkowników interenetu, charakterystykę ich zachowań, wykaz głównych rynkowych graczy (w tym również z obszaru społeczności internetowych i rynku wyszukiwarek) oraz główne wskaźniki i porówniania dla następujących krajów: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Rosja, Słowacja, Słowenia i Ukraina.

Raport "Do you CEE? Interactive Overview of Central and Eastern Europe Markets 2009" dostępny jest tutaj.