Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

E-mailing.pl prywatny

Empathy Internet wprowadził do swojego systemu e-mailing.pl oferującego profilowane mailingi możliwość rejestracji przez użytkowników prywatnych.

Po dokonaniu bezpłatnej rejestracji, użytkownik będzie otrzymywał wiadomości według podanego profilu zainteresowań. Do tej pory serwis zbierał jedynie wpisy „korporacyjne” – pracowników firm czy urzędów. Powstająca w ten sposób baza b2c ma być z kolei oferowana firmom, które będą chciały dotrzeć do osób zarejestrowanych z przekazem marketingowym, podobnie jak ma to miejsce w przypadku bazy b2b serwisu.