Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

E-mail z certyfikatem

Centrum Certfikacji Signet rozpoczęło swoją działalność od oferowania usługi zabezpieczania poczty elektronicznej. Jest to pierwszy krok w stronę upowszechniania podpisu elektronicznego.

Pierwszą usługę Centrum Certyfikacji Signet, polegającą na zabezpieczeniu poczty elektronicznej, można testować pobierając bezpłatny certyfikat ze strony www.signet.pl. Wersja testowa pozwala na poznanie jednej z metod zabezpieczania komunikacji elektronicznej na podstawie certyfikatów. Zapewnia ona uwierzytelnianie stron, przesyłanych danych, ich integralności i poufności. Wersja testowa zabezpieczenia poczty elektronicznej zapewnia pierwszą, najniższą klasę bezpieczeństwa. Certyfikaty Pocztowe wystawiane przez CC SIGNET są obsługiwane przez dostępne na rynku aplikacje pocztowe, takie jak MS Outlook 98/2000, MS Outlook Express 5, Netscape Messenger 4.x.

„Usługa umożliwi zapoznanie się z narzędziem bezpiecznego przesyłania danych i dokumentów drogą elektroniczną z zachowaniem nowoczesnych standardów bezpieczeństwa, zarówno w komunikacji między użytkownikami indywidualnymi, jak i pracownikami firm czy instytucji” – uważa Wiesław Paluszyński, dyrektor Pionu Technologii i Bezpieczeństwa TP Internet.

Stworzone przez TP Internet, spółkę zależną TP SA, Centrum Certyfikacji Signet jest odpowiedzialne za wydawanie oraz pełną obsługę danych i certyfikatów elektronicznych, służących do składania i weryfikowania podpisu elektronicznego. Świadczone przez CC Signet usługi bezpieczeństwa są zgodne z wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej, dotyczącej podpisu elektronicznego. Centrum spełnia też wymogi ustawie o podpisie elektronicznym.

Signet realizuje już projekty dla klientów korporacyjnych. Pierwszym jest działająca na rynku B2B Marketplanet. Firma ta, tak jak Signet, należy do Telekomunikacji Polskiej SA. Kolejnym projektem będzie wdrażanie bezpiecznej poczty korporacyjnej w TP SA. Zgodnie z założeniami, Centrum Certyfikacji będzie świadczyło usługi zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych.