Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

"E-mail w Biegu" wyniki badania poczty elektronicznej

Dostawca rozwiązań e-mail marketingowych i automatyzujących wysyłanie newsletterów przeprowadził badanie na grupie 960 osób z firm różnej wielkości. Internet Standard patronował badaniu.

Według badań najczęściej wykorzystywanym do czytania e-maili narzędziem jest laptop, którego wskazało 37,9 proc. respondentów. Niewiele mniej popularny jest smartfon, wskazywany przez 21 proc. badanych. Około 15 proc. czyta korespondencję elektroniczną z komputera stacjonarnego.

Spośród pytanych 24 proc. powiedziało, że do sprawdzania korespondencji używa zarówno urządzeń mobilnych jak i stacjonarnych.

Smartfon, jako coraz popularniejsze urządzenie, wykorzystywany jest do przeglądania stron internetowych (17,8 proc badanych) i do korzystania z aplikacji mobilnych (15 proc.). Spośród tych, którzy odbierają pocztę na urządzeniu mobilnym 63,3 proc. używa smartfona także do wysyłania korespondencji. Jednak jeśli e-mail źle się wyświetli na smartfonie lub tablecie, prawie 75 proc. deklaruje, że ponownie czyta wiadomość, tym razem na laptopie lub desktopie.

Pełną treść raportu można przeczytać na stronie GetResponse.