"E-mail w Biegu" wyniki badania poczty elektronicznej

Dostawca rozwiązań e-mail marketingowych i automatyzujących wysyłanie newsletterów przeprowadził badanie na grupie 960 osób z firm różnej wielkości. Internet Standard patronował badaniu.

Według badań najczęściej wykorzystywanym do czytania e-maili narzędziem jest laptop, którego wskazało 37,9 proc. respondentów. Niewiele mniej popularny jest smartfon, wskazywany przez 21 proc. badanych. Około 15 proc. czyta korespondencję elektroniczną z komputera stacjonarnego.

Spośród pytanych 24 proc. powiedziało, że do sprawdzania korespondencji używa zarówno urządzeń mobilnych jak i stacjonarnych.

Smartfon, jako coraz popularniejsze urządzenie, wykorzystywany jest do przeglądania stron internetowych (17,8 proc badanych) i do korzystania z aplikacji mobilnych (15 proc.). Spośród tych, którzy odbierają pocztę na urządzeniu mobilnym 63,3 proc. używa smartfona także do wysyłania korespondencji. Jednak jeśli e-mail źle się wyświetli na smartfonie lub tablecie, prawie 75 proc. deklaruje, że ponownie czyta wiadomość, tym razem na laptopie lub desktopie.

Pełną treść raportu można przeczytać na stronie GetResponse.