E-mail rankiem pierwszy przed kawą

Przeglądając wyniki badań przeprowadzonych przez America Online można odnieść wrażenie, że sprawdzanie poczty to nowa forma uzależnienia. Bo czyż nie są uzależnione osoby, których pierwszą czynnością po przebudzeniu jest sprawdzanie skrzynki pocztowej? A robi tak już 41% przebadanych Amerykanów.

18% respondentów sprawdza zawartość skrzynki tuż po obiedzie, 14% po powrocie z pracy i tyle samo tuż przed pójściem spać. 40% Amerykanów przyznało, że zdarza im się sprawdzać pocztę w środku nocy. Czterech na dziesięciu przyznaje, że ciężko im przeżyć dwa dni bez sprawdzenia poczty.

A sprawdzają ją praktycznie wszędzie i w każdych okolicznościach. 23% w łóżku, 8% na spotkaniach biznesowych, 6% na plaży czy basenie. W czasie jazdy samochodem sprawdza pocztę 4%. Znaleźli się też tacy, którzy zaglądali do skrzynki w kościele.

Przy takich odpowiedziach nie może dziwić fakt, że 61% Amerykanów przyznało, że sprawdza swoją osobistą skrzynkę pocztową w miejscu pracy. Kobiety mają naturalnie z tego powodu nieco większe poczucie winy niż mężczyźni - odpowiednio 27% i 13% badanych wyraziło z tego powodu skruchę. Godzi się jednak dodać, że w zasadzie tyle samo osób sprawdza swoją osobistą skrzynkę w pracy, co służbową na urlopie.

W świetle tych badań, w połączeniu z wynikami badań klinicznych przeprowadzonych przez londyński King's College, moglibyśmy się pokusić o tezę, że na świecie przybywa osób, które pracują nad zaniżeniem swojego IQ. Jednak tego nie zrobimy.

Badania przeprowadzone przez America Online we współpracy z Opinion Research Corporation oparto na odpowiedziach ponad 4 tys. osób powyżej 18 roku życia.