E-mail marketing rośnie w siłę. SARE publikuje coroczny raport

Aż o 22 procent wzrosła liczba firm w Polsce, które w ostatnim roku wykorzystały e-mail marketing. Ponad połowa z nich do prowadzonych przez siebie akcji wykorzystała profesjonalny system e-mailingowy - wynika z corocznego raportu SARE.

Spośród menedżerów, którzy zadeklarowali, że w minionym roku włączyli działania wykorzystujące pocztę elektroniczną do swoich strategii promocyjnych, aż 85 proc. widzi ich wymierne korzyści. Wymieniano najczęściej większą liczbę kontaktów z klientami i wzrost liczby odwiedzin serwisu www. W rezultacie aż sześć na dziesięć osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki informacyjnej w swoich firmach planuje zwiększenie intensywności działań promocyjnych wykorzystujących pocztę elektroniczną. Tylko 6 proc. badanych nie zamierza wykorzystywać w przyszłości e-mail marketingu.

Zmiany wśród marketerów

Autorzy badania zapytali jaki jest procentowy podział wydatków na wysyłki do własnych i zewnętrznych baz adresowych. Okazuje się, że respondenci zadeklarowali wydatki do własnych baz adresowych na poziomie 77% i zewnętrznych baz 21%. Można zatem wnioskować, że marketerzy stawiają na budowanie lojalności wśród pozyskanych przez siebie konsumentów. Z prognoz wydatków na przyszły rok wynika, że przede wszystkim zostaną zwiększone nakłady finansowe na budowę własnych baz.

E-mail marketing rośnie w siłę. SARE publikuje coroczny raport

Czy stosujesz personalizację treści wiadomości?

Ustabilizowana sytuacja wśród użytkowników kont pocztowych

W obszarze wykorzystania poczty elektronicznej przez użytkowników w porównaniu z ubiegłym rokiem niewiele się zmieniło. Nadal największą liczbę kont Polacy mają założoną w pocztach dostarczanych przez Gmial i Wirtualną Polskę. Dane te mają szczególne znaczenie w kontekście optymalizacji kreacji wysyłanych newsletterów i mailingów. Odbiorcy otrzymują coraz więcej wiadomości e-mail. Większość znajduje w swoich skrzynkach od 4 do 20 wiadomości dziennie. Również liczba adresów e-mail, którymi posługują się użytkownicy, wzrosła bardzo nieznacznie, choć warto zwrócić uwagę, że aż 61 proc. z nich utrzymuje trzy lub więcej skrzynek pocztowych.

Korzystanie z newsletterów jest powszechne, ponad 90 proc. ankietowanych internautów subskrybuje więcej niż jeden newsletter. Wskazują też na podobne jak w zeszłym roku korzyści wynikające z otrzymywania newsletterów, które związane są w największym stopniu z zaspokajaniem potrzeb informacyjnych. Dlatego wśród zamawianych biuletynów dominują wciąż newslettery branżowe i dzienniki internetowe. Co ciekawe na trzecim miejscu znalazły się newslettery reklamowe, co oznacza, że badani chętnie otrzymują komunikaty o charakterze marketingowym.

E-mail marketing rośnie w siłę. SARE publikuje coroczny raport

Czy badasz przyczyny rezygnacji z newslettera?

"Tegoroczne wyniki naszego badania potwierdzają obserwowane trendy z poprzedniego roku. Stabilizuje się rynek kont pocztowych i wykorzystania ich przez użytkowników" - mówi Krzysztof Dębowski, dyrektor zarządzający SARE.

Metodologia: Badanie zostało przeprowadzone na grupie 2 409 respondentów przy wykorzystaniu ankiety internetowej, która dostępna była w sieci od 22 lipca do 31 sierpnia 2009 roku. Grupą docelową były osoby aktywne zawodowo, zajmujące różne stanowiska w marketingu, PR, IT oraz menedżerowie wyższego szczebla i właściciele firm.

Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie SARE: http://www.sare.pl/download/SARE_Badanie_Poczty_2009.pdf

Patronat branżowy nad badaniem objęło Interactive Advertising Bureau Polska oraz Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego. Tegoroczną edycję badania wspierali dodatkowo: Internetstandard, MediaRun, Brief.pl, Radio PiN oraz Nowoczesna Firma.