Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

E-mail marketing rośnie w siłę. SARE publikuje coroczny raport

Aż o 22 procent wzrosła liczba firm w Polsce, które w ostatnim roku wykorzystały e-mail marketing. Ponad połowa z nich do prowadzonych przez siebie akcji wykorzystała profesjonalny system e-mailingowy - wynika z corocznego raportu SARE.

Spośród menedżerów, którzy zadeklarowali, że w minionym roku włączyli działania wykorzystujące pocztę elektroniczną do swoich strategii promocyjnych, aż 85 proc. widzi ich wymierne korzyści. Wymieniano najczęściej większą liczbę kontaktów z klientami i wzrost liczby odwiedzin serwisu www. W rezultacie aż sześć na dziesięć osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki informacyjnej w swoich firmach planuje zwiększenie intensywności działań promocyjnych wykorzystujących pocztę elektroniczną. Tylko 6 proc. badanych nie zamierza wykorzystywać w przyszłości e-mail marketingu.

Zmiany wśród marketerów

Autorzy badania zapytali jaki jest procentowy podział wydatków na wysyłki do własnych i zewnętrznych baz adresowych. Okazuje się, że respondenci zadeklarowali wydatki do własnych baz adresowych na poziomie 77% i zewnętrznych baz 21%. Można zatem wnioskować, że marketerzy stawiają na budowanie lojalności wśród pozyskanych przez siebie konsumentów. Z prognoz wydatków na przyszły rok wynika, że przede wszystkim zostaną zwiększone nakłady finansowe na budowę własnych baz.

E-mail marketing rośnie w siłę. SARE publikuje coroczny raport

Czy stosujesz personalizację treści wiadomości?

Ustabilizowana sytuacja wśród użytkowników kont pocztowych

W obszarze wykorzystania poczty elektronicznej przez użytkowników w porównaniu z ubiegłym rokiem niewiele się zmieniło. Nadal największą liczbę kont Polacy mają założoną w pocztach dostarczanych przez Gmial i Wirtualną Polskę. Dane te mają szczególne znaczenie w kontekście optymalizacji kreacji wysyłanych newsletterów i mailingów. Odbiorcy otrzymują coraz więcej wiadomości e-mail. Większość znajduje w swoich skrzynkach od 4 do 20 wiadomości dziennie. Również liczba adresów e-mail, którymi posługują się użytkownicy, wzrosła bardzo nieznacznie, choć warto zwrócić uwagę, że aż 61 proc. z nich utrzymuje trzy lub więcej skrzynek pocztowych.

Korzystanie z newsletterów jest powszechne, ponad 90 proc. ankietowanych internautów subskrybuje więcej niż jeden newsletter. Wskazują też na podobne jak w zeszłym roku korzyści wynikające z otrzymywania newsletterów, które związane są w największym stopniu z zaspokajaniem potrzeb informacyjnych. Dlatego wśród zamawianych biuletynów dominują wciąż newslettery branżowe i dzienniki internetowe. Co ciekawe na trzecim miejscu znalazły się newslettery reklamowe, co oznacza, że badani chętnie otrzymują komunikaty o charakterze marketingowym.

E-mail marketing rośnie w siłę. SARE publikuje coroczny raport

Czy badasz przyczyny rezygnacji z newslettera?

"Tegoroczne wyniki naszego badania potwierdzają obserwowane trendy z poprzedniego roku. Stabilizuje się rynek kont pocztowych i wykorzystania ich przez użytkowników" - mówi Krzysztof Dębowski, dyrektor zarządzający SARE.

Metodologia: Badanie zostało przeprowadzone na grupie 2 409 respondentów przy wykorzystaniu ankiety internetowej, która dostępna była w sieci od 22 lipca do 31 sierpnia 2009 roku. Grupą docelową były osoby aktywne zawodowo, zajmujące różne stanowiska w marketingu, PR, IT oraz menedżerowie wyższego szczebla i właściciele firm.

Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie SARE: http://www.sare.pl/download/SARE_Badanie_Poczty_2009.pdf

Patronat branżowy nad badaniem objęło Interactive Advertising Bureau Polska oraz Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego. Tegoroczną edycję badania wspierali dodatkowo: Internetstandard, MediaRun, Brief.pl, Radio PiN oraz Nowoczesna Firma.