E-mail marketing oczami klientów

W przypadku raportu firmy SARE trudno mówić o twardych i pełnych danych. Można natomiast o tendencjach i opiniach klientów, którzy z e-mail marketingu skorzystali. Z ankiet wypełnionych przez menedżerów czy specjalistów PR wynika, że e-mail marketing to narzędzie cenione za skuteczność.

Na polskim rynku brak kompleksowych danych o skuteczności e-mail marketingu. Choć wyniki firmy SARE, jako zainterteresowanej propagowaniem tego narzędzia marketingowego nie mogą być uznane za reprezentatywne, dają choć częściowy obraz rynku.

Ankietowani przez SARE przyznali, że poczta to ich codzienne narzędzie pracy. 67 % z nich posiada więcej niż jedno konto pocztowe. Większość otrzymuje od 4 do 10 maili dziennie.

Newslettery to coraz bardziej popularna forma zdobywania informacji branżowych. 54% badanych ma pozytywny lub zdecydowanie pozytywny stosunek do newsletterów, a 9 na 10 ankietowanych osób subskrybuje minimum jeden biuletyn elektroniczny, otrzymując średnio od 3 do 5 newsletterów tygodniowo.

87% responedntów uznało, że dzięki e-mail marketingowi można osiągnąć wymierne korzyści, głównie zwiększenie odwiedzalności strony internetowej oraz większą liczbę kontaktów z klientam. 43% ankietowanych zadeklarowało chęć zwiększenia intensywności działań marketingowych związanych z pocztą elektroniczną.

Badanie przeprowadzone zostało przy wykorzystaniu ankiety internetowej umieszczonej w dniach 6-22 lipca na wortalach internetowych: Mediarun.pl, Brief.pl, E-biznes.pl oraz stronach SARE i Radia PIN. Serwisy te odwiedzają w większości osoby aktywne zawodowo zatrudnione w działach marketingu, PR i IT.

Pełen raport na stronie SARE.