E-konsument jest inny

Instytut Pentor we współpracy z prowadzącą w Sieci program lojalnościowy firmą Payback przeprowadził badania e-klientów - osób częściej niż inne kupujacych w Sieci.

Badanie objęło przede wszystkim uczestników programów Payback, a więc internautów kupujących w Sieci regularnie. Uzyskany w ten sposób profil „notorycznie” korzystających z transakcji internetowych użytkowników (e-klientów) porównany został z profilem wszystkich internautów, który w swoim badaniu ustalił Pentor, oraz z próbą dla całej polskiej dorosłej populacji.

W grupie użytkowników Payback odsetek osiągających dochody powyżej 2000 zł sięga 31%, (powyżej 5000 zł – 6%). Blisko jedna piąta deklaruje brak dochodów, co jednak może po części wynikać z niechęci do ujawniania tych danych (w ankiecie nie było kategorii odmowa odpowiedzi). W grupie wszystkich internautów, dochody powyżej 2000 zł na gospodarstwo domowe deklarowało 40% badanych. W całej populacji ten odsetek wynosi 21%.

Według wspólnego raportu Pentora i Payback, „notorycznie” kupujący w Sieci e-klienci to w 47-proc. osoby od 18 do 24 roku życia. W przedziale wiekowym 25-29 lat znajduje się 24% e-klientów. E-klienci są więc nieco młodsi niż przeciętni internauci: według badania Pentora 63% z nich jest w wieku do 29 lat. W ocenie szefa Payback, użytkownicy sewisu są bardzo "perspektywiczni" - w ciągu 3-5 lat ich zasobność wzrośnie, posiadać już natomiast będą nawyk kupowania w Internecie.

Zdecydowanie różnią się w obu grupach natomiast proporcje płci. Wśród e-klientów, jest tylko 9% kobiet. Wśród wszystkich internautów odsetek pań wynosi 45%. Zdecydowanie przeczy to przyjętemu stereotypowi, jakoby to kobietom kupowanie przychodziło łatwiej.

W Payback zarejestrowanych jest obecnie około 33 tys. użytkowników, z czego niemal 70% jest aktywnych, tj. dokonało od momentu rejestracji więcej niż jednej transakcji.