E-commerce w USA coraz powszechniejszy

W 2003 roku Amerykanie kupowali w Sieci o niemal połowę częściej i za 25% więcej niż rok wcześniej.

Według BizRate, w całym 2003 roku Amerykanie kupili w e-sklepach za 55,93 mld USD. Tym samym cały rok przyniósł 25-proc. wzrost wartości rynku B2C (w 2002 roku według szacunków BizRate było to 44,94 mld USD). Tylko tegoroczne e-zakupy detaliczne w okresie przedświątecznym (25 listopada do 25 grudnia) w USA warte były 8,59 mld USD.

Rekordowym pod względem wartości sprzedaży był oczywiście IV kwartał ub. roku - wydatki detaliczne w Sieci zamknęły się w nim kwotą 18,38 mld USD (o 22% więcej niż przed rokiem). Z kolei największe wzrosty sprzedaży w porównaniu z 2002 rokiem odnotowano w I i III kwartale (odpowiednio 26% i 28%). Szacunki BizRate nie uwzględniają przy tym wydatków na podróże (turystyka, bilety lotnicze, itd.), wydatków na aukcjach ani zakupów biletów na wydarzenia (np. koncerty, spektakle itp.).

Średnia wartość zamówienia realizowanego on-line spadła ze 134 USD do 113 USD. Najwyższa średnia wartość zakupu obserwowana była w I kwartale 2003 (124 USD), w okresie świątecznym spadła już jednak do 104 USD. Jednocześnie ogólna liczba transakcji wzrosła o niemal połowę (47%) w porównaniu z rokiem 2002, sięgając 493,5 mln. I ta właśnie zwiększona popularność e-zakupów przyniosła znaczący wzrost ogólnej wartości rynku B2C w Stanach Zjednoczonych.