E-commerce na terenie Unii Europejskiej to 17% obrotów

Słoweńska firma Ceneje przygotowała dla Komisji Europejskiej raport, z którego wynika, że 17% przedsiębiorców na terenie Unii sprzedaje swoje towary i usługi online. Największy obrót przez sieć odbywa się w Irlandii, najmniejszy - we Włoszech.

W Irlandii z możliwości dawanych przez internet korzysta aż 32% firm, czyli niemal 1/3 wszystkich zarejestrowanych. Na ostatnim, 26. miejscu, znajdują się Włochy - tu zaledwie 7% przedsiębiorstw działa online. Przeciętna dla całej Europy wynosi 17% i jest skokiem o 3% w stosunku do roku poprzedniego. Raport zauważa, że na promowanie się online wydają pieniądze przede wszystkim duże firmy (powyżej 250 pracowników), które poświęcają na to również najwięcej środków. Do sprzedaży produktów sieci używa 81% firm europejskich, a 19% za jej pomocą oferuje swoje usługi.

E-commerce na terenie Unii Europejskiej to 17% obrotów

Jeśli chodzi o zyski generowane za pomocą kanałów e-commerce, tu również dominuje Irlandia. W przeciętnej firmie z Zielonej Wyspy handel/usługi online stanowi 37% całego obrotu. Przeciętna wartość dla firm z Unii Europejskiej stanowi 14%. W 2016 roku spodziewany jest dalszy wzrost zarówno obrotu, jak i udostępniania towarów i usług przez biznesmenów za pomocą internetu.