Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

E-commerce na Flakerze

Serwis Flaker.pl udostępni konta dla właścicieli sklepów internetowych i zapowiada rewolucję w polskim e-commerce pod hasłem Shopping 2.0

“W ciągu zaledwie kilku tygodni udostępnimy konta e-commerce, których funkcjonalność będzie pozwalała m.in. na dodatkowy, prywatny kanał komunikacji, możliwość zdefiniowania atrakcyjnych ofert, znaczne

zniżki na reklamy in-flak (we wpisach Flakerowiczów) oraz in-tag (pod wykupionym słowem kluczowym) na Flakerze." - mówi Adam Zygadlewicz z Flaker.pl (flaker.pl/az).

Konta e-commerce w pierwszej kolejności zostaną udostępnione klientom platformy IAI-Shop oraz programu partnerskiego PromoRing na bardzo atrakcyjnych warunkach. Docelowy koszt posiadania takiego konta będzie

się wiązał z koniecznością ponoszenie stałej, symbolicznej opłaty co miesiąc.

Ambasadorem funkcjonalności e-commerce na Flakerze zostanie Viren Bhandari (inicjator przedsięwzięcia) - będzie on aktywnie uczestniczył w ich opracowywaniu i ulepszaniu, a także udzielał konsultacji na temat Shopping 2.0.

Więcej informacji znajduje się na http://shopping20.pl