E-commerce: jedno na 25 zamówień w obrocie międzynarodowym jest fałszywe

Według rocznego raportu firmy CyberSource, sprzedawcy online oczekują w tym roku rekordowych strat - rzędu 4 miliardów USD - spowodowanych fałszywymi zamówieniami. Rzeczywisty procent strat od trzech lat pozostaje ten sam - 1,4 proc. Wzrost z poziomu 3,7 miliarda USD w roku 2007 jest rezultatem rosnącej sprzedaży online.

Wzrosła jednak też częstotliwość międzynarodowych oszustw w porównaniu z rokiem ubiegłym. Według badań przeprowadzonych wśród sprzedawców online, zamówienia w obrocie międzynarodowym były 3,6 razy częściej fałszywe niż w obrocie krajowym. W roku 2007, fałszywych było 2,7 proc. zamówień międzynarodowych, w tym roku to już 4 proc.

Sprzedawcy mogą bronić się przed nadużyciami sprawdzając więcej zamówień ręcznie, przed ich akceptacją. Jednak, chociaż sprzedaż online ciągle rośnie, to personel obsługujący tę sprzedaż - nie. W konsekwencji jedynie jedno na cztery zamówienia sprzedaży jest sprawdzane ręcznie, co zwiększa szansę oszustów. Według badań, 87 proc. sprzedawców nie zwiększy zatrudnienia w roku 2009.

CyberSource zapewnia usługi płatności elektronicznej i zarządzania ryzykiem dla portali internetowych, call center i środowisk punktów kasowych.