E-business – prozaiczny, za to dochodowy

Firmy wydały w ub. roku na e-business dwa razy więcej niż w czasach dotcomowej gorączki.

Według raportu IDC eWorld, w odróżnieniu od płaskich lub ujemnych wskaźników wydatków na IT w 2001 roku, światowe wydatki na e-business w ub. roku wzrosły po raz kolejny – tym razem o 20%. Badanie przeprowadzone przez IDC objęło ponad 2 tys. spółek zatrudniających powyżej 25 osób z sektorów finansowego, nieruchomości, ubezpieczeń, fabryk, sprzedaży detalicznej w 10 krajach.

Ankietowani przeznaczyli średnio 12% swoich budżetów na przedsięwzięcia związane z Internetem. To niemal dwukrotnie więcej, niż podczas dotcomowego boomu. Ponad 50% ankietowanych deklarowało, że inwestuje w e-business ponieważ poprawia to współpracę z klientami i dostawcami. 42% twierdzi, że celem inwestycji jest obcięcie kosztów. Tyle samo respondentów stwierdziło, że inwestycje w e-business były wymogiem postawionym przez klientów. W odczuciu 40% ankietowanych, inwestycje te miały już wpływ na poprawę obsługi klientów.

IDC przewiduje boom wśród spółek, które rozbudowały swoje internetowe mechanizmy transakcyjne. „E-business jest stawiany wśród priorytetów inwestycyjnych na równi z zapewnieniem bezpieczeństwa. Jednocześnie firmy zyskały dość doświadczenia, by traktować go zgoła bardzo prozaicznie – po prostu obcina koszty i zwiększa dochody” – powiedział w komentarzu John Gantz, analityk z IDC.