E-biznes od kuchni: nasza-klasa.pl

E-biznes od kuchni: nasza-klasa.pl

Jakie możliwości reklamowe oferuje serwis? Od początku istnienia portalu, jego twórcy otwarcie i głośno deklarowali niechęć do intruzywnych i agresywnych form reklamy displayowej. Z dostępnych formatów reklamy graficznej w NK wymienić należy: różnego rodzaju billboardy, boxy i paski, skyscraper, a także doklejkę mailingową i screening. Możliwa jest oczywiście personifikacja kreacji poprzez zaciąganie imienia użytkowników. Podstawowe modele zakupu reklamy tworzy CPM (cost per mile, koszt za tysiąc) oraz Flat Fee (koszt za czas emisji).

Ogromna liczba zgromadzonych danych o użytkownikach pozwala targetować przekaz wg kryteriów takich jak: wiek, płeć, miasto i województwo. Specyfika portalu internetowego stwarza jednak o wiele szersze możliwości promowania marek wśród użytkowników z wykorzystaniem m. in. interakcji, zaangażowania i elementów zabawy. Istnieje możliwość wykupienia niestandardowych form takich jak: profile sponsorowane, szkoły sponsorowane czy konkursy (przykłady udanych kampanii tego typu to m. in. szkoła fotografowania Sony czy szkoła korzystania z telefonów Heyah), a wkrótce także targetowania behawioralnego.

E-biznes od kuchni: nasza-klasa.pl

Marcin Dobrzyniecki

W chwili obecnej możliwość targetowania behawioralnego w Naszej Klasie jest na etapie przed wdrożeniowym - mówi Marcin Dobrzyniecki, pełnomocnik zarządu ds. produktu reklamowego. Chcemy już niedługo zaproponować naszym Klientom produkt, który będzie nową jakością na rynku w tym zakresie. Rozwiązania obecnie oferowane w Polsce w naszym przekonaniu w niewielkim stopniu wykorzystują potencjał tej formy targetowania. Są bardziej ciekawostką niż faktycznie wykorzystywanym rozwiązaniem. Chcemy zmienić ten stan poprzez wykorzystanie w naszym rozwiązaniu możliwości unikalnych dla serwisu społecznościowego. Przykładem może być wykorzystanie tzw. mechanizmu member-get-member , który już obecnie wykorzystaliśmy w kilku akcjach. Polega on w skrócie na polecaniu określonych produktów potencjalnym klientom poprzez ich znajomych. Nawet najlepszy algorytm nie będzie w stanie lepiej poznać zainteresowań danej osoby niż jego znajomy, którego polecenie ma jeszcze tę przewagę, że jest bardziej wiarygodne.

Jak bardzo Firma odczuła spowolnienie gospodarcze? Z kryzysu, który branżę internetową dotknął i tak w najmniejszym stopniu, wyszliśmy niemalże bez żadnego uszczerbku - mówi Arkadiusz Pernal. Krążące w środowisku informacje o zmniejszonej dynamice rozwoju były dla nas totalną abstrakcją. W NK cały czas poszukiwaliśmy ludzi, zwłaszcza do działów IT i Obsługi użytkowników i jedyna trudność na jaką napotykaliśmy dotyczyła znalezienia odpowiednich specjalistów.

Plany i perspektywy

Priorytetowym obszarem działań są obecnie (po zakończeniu prac nad komunikatorem) przygotowania mobilnej wersji serwisu, prowadzone wspólnie z firmą MobileExperts. Najpierw mobilna wersja opracowana zostanie dla Śledzika, do którego stopniowo dodawane będą kolejne funkcjonalności serwisu. Prace nad wersją mobilną są bardzo intensywne. Wspieramy obecnie trzy kanały: przeglądarkę, Java i iPhone - mówi Tomasz Białobrzeg. Później prawdopodobnie przyjdzie kolej na platformy WindowsMobile czy Android.

Jak bumerang wraca też temat otwarcia API. Naszej Klasie jest w tym przypadku bliżej do Apple niż Facebooka. Otworzymy API, ale w modelu pół-otwartym - mówi Maciej Popowicz. Zależy nam na jakości i aplikacje tworzone przez firmy zewnętrzne będą musiały spełniać nasze wymagania i zostać przez nas zaakceptowane. Obecnie robimy rozeznanie co do standardu który będziemy wspierać w pierwszej wersji. Rok 2010 upłynie również pod znakiem wspomnianych już wcześniej procesów odświeżania witryny i wizerunku portalu.

Co twórcy NK myślą o wzrastającej popularności Facebooka w naszym kraju? Odnosimy wrażenie, że zainteresowanie mediow branżowych Facebookiem jest kwestią mody - mówi Maciej Popowicz. Jeśli by spojrzeć na fakty, to Fb w żadnym kraju nie ma takiej penetracji, ani zaangażowania społeczności, jak NK w Polsce, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni naszym użytkownikom.

Oczywiście zdrowa konkurencja jest wskazana w każdej branży i Fb dla nas jest impulsem do jeszcze bardziej wytężonych prac nad rozwojem naszego serwisu. Będziemy teraz gruntownie analizować co dokładnie dzieje w Fb i w Naszej Klasie oraz szukać benchmarków i wyciągać odpowiednie wnioski - dodaje Arkadiusz Pernal.

Poza tym, wydaje mi się, że ciągle mamy chyba jednak odmienne grupy docelowe. Fb celuje w ludzi młodych, zaawansowanych technologicznie, posiadających międzynarodowe kontakty, szukających nowinek. NK jest natomiast towarzyska, nieskomplikowana i po prostu bardziej powszechna - podsumowuje Maciej Popowicz.