E-biznes od kuchni: nasza-klasa.pl

E-biznes od kuchni: nasza-klasa.pl

Wszystkie prace programistyczne odbywają się w Naszej Klasie metodą iteracyjnego rozwoju. Oznacza to, że całość pracy dzielona jest na etapy, z których każdy kończyć się ma wypuszczeniem na potrzeby wewnętrzne firmy gotowego produktu/usługi zawierającego podzbiór planowanego zakresu projektu. Następnie realizowany jest kolejny etap bazujący na wynikach poprzedniego, w którym dodawane są dodatkowe funkcje. Na każdą iterację składa się określona liczna zadań (tasków) przypisanych do konkretnych programistów. Na proces pisania Śledzika złożyło się np. 10 iteracji wewnętrznych niewidocznych dla użytkowników portalu, a 11 iteracja weszła na produkcję, w przypadku NKtalk było to 8 iteracji.

E-biznes od kuchni: nasza-klasa.pl

Tomasz Białobrzeg

Zasada "wszystko na raz" (tzw. podejście wodospadowe, które wykorzystywaliśmy dawniej) sprawdzać się może w przypadku małych i niezaawansowanych projektów - mówi Tomasz Białobrzeg. W naszej sytuacji, gdy projektujemy naprawdę duże systemy, iteracyjny model rozwoju oprogramowania sprawdza się dużo lepiej: pozwala na szybką informację zwrotną uzyskaną z testów po każdej iteracji na ewentualną modyfikację planu oraz umożliwia lepszą kontrolę tempa realizacji projektu i jego jakości. W przyszłości będziemy dalej szli w kierunku stosowania zwinnych metod prowadzenia projektów informatycznych jak np. Agile lub RAD (Rapid Application Development). Metody te charakteryzują się większą elastycznością w porównaniu do metod klasycznych, ale wymagają od zespołu projektowego większej wiedzy, doświadczenia i umiejętności samoorganizowania się.

Nad stworzeniem konkretnych funkcjonalności pracują zespoły projektowe. W skład standardowego zespołu wchodzi: architekt, programista PHP, koder CSS, tester, administrator, grafik, oraz inny programista zajmujący się przeglądem kodu, a także kierownik projektu. W zależności od rodzaju projektu skład zespołu może być modyfikowany, ale generalnie organizacja pracy programistycznej odbywa się właśnie w ten sposób.

Po zakończeniu projektu przeprowadzamy audyt projektu badając czy został on wykonany zgodnie z dobrymi praktykami branżowymi z zakresu rozwoju oprogramowania i kierowania projektami IT - mówi Tomasz Białobrzeg. Audytem zajmuje się niezależny od zespołu projektowego menedżer ds. jakości procesów IT. Wyniki audytu są omawiane na spotkaniach lessons learned gdzie zastanawiamy się co poszło dobrze w projekcie, a co jest do poprawy na przyszłość. Dzięki takiemu podejściu każdy kolejny projekt realizujemy coraz lepiej ucząc się na własnych błędach.

Użytkownicy naszej-klasy.pl

Obecnie NK miesięcznie odwiedza ponad 11,2 mln użytkowników (real users), którzy generują ponad 7,6 mld odsłon i spędzają w serwisie średnio 7 i pół godziny. (Megapanel PBI/Gemius, listopad 2009). Nieznacznie większą grupę fanów serwisu stanowią kobiety.

E-biznes od kuchni: nasza-klasa.pl

Najliczniejszą grupę użytkowników NK tworzą internauci młodzi. Blisko jedna trzecia ma 15-24 lat (32%), a w wieku 25-34 lat jest co czwarty użytkownik serwisu (26%). Osoby w wieku powyżej 35 lat stanowią 32% fanów portalu. Warto dodać że, jeśli chodzi o użytkowników powyżej 55 roku życia - to z NK korzysta co drugi internauta w tym wieku.

E-biznes od kuchni: nasza-klasa.pl

Gdzie mieszkają klasowicze? Głównie w małych miejscowościach. Co ciekawe, największa grupa użytkowników (30%) mieszka na wsi oraz w miastach do 20 tys. mieszkańców. Co czwarty użytkownik serwisu mieszka w miejscowości zamieszkanej przez ponad 200 tys. osób.

E-biznes od kuchni: nasza-klasa.pl

Pieniądze

Nasza Klasa nie chwali się swymi przychodami, ani nie ujawnia szczegółów dotyczących ich źródeł. Wiadomo jednak, iż serwis jest rentowny. I co ciekawe zaczął na siebie zarabiać całkiem szybko. Po pierwszych 6 miesiącach oficjalnego działania firma mogła utrzymywać się z przychodów reklamowych - mówi Arkadiusz Pernal. Większą część przychodów generuje reklama, choć wydajność mikropłatności będzie z pewnością zwiększona dzięki zatrudnieniu dedykowanej osoby odpowiedzialnej za rozwój płatnych usług w serwisie. W naszych planach, nie miejsca na wprowadzenie pełnej odpłatności za korzystanie z serwisu - uspokaja Joanna Gajewska. Konta Premium (np. pozbawione reklam) mają swoje plusy i minusy, obecnie nie są jednak przedmiotem poważniejszych dywagacji.

Dodatkowych obszarem monetyzacji serwisu mogą być też badania. Podczas konferencji Community Standard 2009, Krzysztof Sobieszek, pełnomocnik Zarządu ds. badań w Spółce, zapowiedział, że Nasza Klasa szuka partnera do badań oferując szerokie możliwości badawcze i analityczne na liczebnej próbie, którą stanowią użytkownicy serwisu. My nie chcemy robić sond, tylko poważne badania. To jest nasz cel. Chcemy dać wyraźny sygnał rynkowi, że jesteśmy równoprawną agencją badawczą - powiedział wówczas Krzysztof Sobieszek.

Z raportu opracowanego przez Internet Standard pt. "Ile zarabiają serwisy społecznościowe" wynika, że Nasza Klasa w 2008 r. osiągnęła przychody netto w wysokości 27,75 mln zł. Zysk netto wyniósł w tym okresie 12,3 mln zł. Dało to w omawianym okresie średni przychód na użytkownika - 3,5 zł. Kapitał własny Spółki w 2008 r. wynosił 19,73 mln zł, jego rentowność ukształtowała się na wysokim poziomie 50,6%. (Źródło: Krajowy Rejestr Sądowy, Sprawozdanie finansowe za 2008 r.)

Z analizy przeprowadzonej przez dziennikarzy "Gazety Wyborczej" na podstawie danych uzyskanych z domów mediowych wynika, że Nasza Klasa w 2009 r. może mieć 10% udział w rynku reklamy internetowej w Polsce. Oznacza to, że gdyby utrzymana została dynamika wzrostu z 2008 r. kiedy wartość reklamy graficznej wyniosła 468 mln zł - wpływy z reklam NK w 2009 r. mogłyby wynieść od 33 do 47 mln zł. Mimo tak imponującej sumy - zdaniem cytowanych przez dziennikarzy "GW" branżowych ekspertów - Nasza Klasa ma wciąż spory niewykorzystany potencjał i mogłaby zarabiać nawet 7-8 milionów więcej.