E-banki: impet klientów, powściągliwość banków

Dane przedstawione przez Datamonitor wskazują, że liczba klientów usług bankowości elektronicznej nadal rośnie wyjątkowo dynamicznie. W 2005 roku w Europie Zachodniej będzie ok. 75 mln klientów e-banków. Jednocześnie, w oczekiwaniu na uzyskanie zwrotu z poczynionych w technologie e-bankowości inwestycji, banki dokonują racjonalizacji strategii rozwoju.

W ciągu ostatniego roku, pomimo spadku inwestycji w technologie bankowości elektronicznej z 2,12 mld EUR w 2001, do 1,72 mld EUR w 2002 roku, wzrost liczby klientów tych usług utrzymywał się na bardzo wysokim poziomie. Według szacunków firmy badawczej Datamonitor, w 2005 roku liczba klientów e-bankowości sięgnie w Unii Europejskiej 75 mln. W tym czasie banki, które zainwestowały w rozwój tego kanału obsługi klienta w latach 2000/2001, zaczną wreszcie na tej inwestycji zarabiać.

Pomimo niesprzyjającej koniunktury gospodarczej utrzymuje się wysoka stopa wzrostu liczby klientów usług bankowości elektronicznej. Według Datamonitor do końca br. 49 mln Europejczyków (będących mieszkańcami Unii Europejskiej i krajów Europy Zachodniej w Unii niezrzeszonych) będzie korzystało z różnych form bankowości elektronicznej. Tymczasem jeszcze w końcu 2000 roku liczba osób posiadających dostęp on-line do swoich rachunków nie przekraczała w tym obszarze 23 mln.

Największą liczbę klientów pozyskały e-banki z Wielkiej Brytanii, Niemiec i krajów skandynawskich. Do końca br. klienci usług bankowości elektronicznej z tych krajów stanowić będą 55% wszystkich posiadaczy kont elektronicznych w Europie. W Wielkiej Brytanii jest ich ok. 9,8 mln, w Niemczech – 8,5 mln, a w krajach skandynawskich – 8,2 mln. W ocenie Datamonitor, do 2005 roku Niemcy wyprzedzą w tej klasyfikacji Brytyjczyków. W tym czasie w Niemczech z e-banków korzystać ma 15,4 mln osób, a w Wielkiej Brytanii – 14 mln. W krajach skandynawskich liczba klientów usług e-bankowości ma wówczas wynosić 9,2 mln.

Bardzo wyraźny wzrost został odnotowany także na mniej rozwiniętych europejskich rynkach: pomiędzy 2002 rokiem liczba klientów e-banków we Francji ma wzrosnąć do 2005 roku z obecnych 4,7 mln do 9 mln, we Włoszech ich liczba sięgnie wówczas 8,2 mln osób, a w Hiszpanii – 6,8 mln osób.

W ocenie Datamonitor, niekorzystna sytuacja ekonomiczna skłania obecnie jednak banki do ograniczenia inwestycji, zwłaszcza w obszarze nowych, nie związanych bezpośrednio z głównym obszarem działalności usług. Wpłynie to na wolniejsze niż zakładano wcześniej wprowadzenie produktów typu m-bankowość, czy eAdvice („zdalne” doradztwo finansowe). Banki skupiają się teraz raczej na integracji różnych kanałów obsługi i sprzedaży produktów, oraz integracji procesów front-to-back, w związku z rosnącą wagą sprzedaży produktów finansowych przez wszystkie oferowane kanały.