E-Telbank w Internecie

Od połowy bieżącego roku E-Telbank, spółka należąca do Telbanku, udostępni usługi wydawania certyfikatów, wykorzystywanych m.in. do uwiarygadniania transakcji przeprowadzanych w Internecie.

„Uruchomimy usługę pilotażową na okres trzech miesięcy. Ten czas wykorzystamy m.in. na określenie ceny” - powiedział prezes E-Telbanku Dariusz Gacoń.

Wydawanie certyfikatów będzie się odbywało przy wykorzystaniu oprogramowania firmy GlobalSign. Umożliwia ono usługi on-line w dziedzinie tworzenia i zarządzania certyfikatami cyfrowymi dla podpisywanych wiadomości poczty elektronicznej, czy kodowania poufnych informacji związanych z handlem internetowym.

E-Telbank podpisał w tej sprawie umowę partnerską z GlobalSign. Zawarty kontrakt ma wartość 185 tys. EUR. Dzięki umowie E-Telbank uzyska akredytację ze strony GlobalSign i przyłączy się do sieci tej firmy, działającej w ponad 20 krajach.

„Podstawowym obszarem naszego zainteresowania są banki i sektor finansowy. Chodzi o bezpieczeństwo komunikacji oraz uwierzytelnienie osób i danych. Chcemy dawać gwarancję, że kontakty za pomocą Internetu będą wystarczająco bezpieczne” - powiedziała Elżbieta Andrukiewicz, członek zarządu E-Telbanku.

Telbank jest spółką utworzoną przez polskie banki, specjalizującą się w usługach telekomunikacyjnych dla sektora finansowego.

<i>Źródło: Reuters</i>