E-Lukas Bank

Lukas Bank, który pojawił się na rynku niewiele ponad dwa lata temu, już od końca marca świadczy usługi bankowości internetowej.

Lukas Bank, który pojawił się na rynku niewiele ponad dwa lata temu, już od końca marca świadczy usługi bankowości internetowej.

Niewielkiej instytucji, która od razu postawiła na nowoczesne metody obsługi klienta, wdrożenie e-bankingu zajęło tylko kilkanaście miesięcy. Lukas Bank stał się piątym polskim bankiem, który wprowadził tę usługę.

Lukas Bank powstał w 1998 roku. Wówczas Lukas, firma pośrednictwa kredytowego z Wrocławia, kupiła kielecki Bank Świętokrzyski, co jest o tyle interesujące, że zwykle to banki wykupują firmy pośrednictwa kredytowego (tak było ostatnio w przypadku zaangażowania się Kredyt Banku w firmę Żagiel). Przez dwa lata spółka nazywała się Lukas Bank Świętokrzyski, w tym roku nazwę zmieniono na Lukas Bank.

Bank powstał w celu obsługi jak największej liczby klientów detalicznych o przeciętnych dochodach. Wydaje klientom na razie tylko kartę płatniczą Visa Electron. Od marca ubiegłego roku bank zbudował sieć kilkudziesięciu małych placówek w większych miastach Polski. Od początku postawiono na metody obsługi klientów nie wymagające częstych wizyt w placówkach. W marcu 1999 roku uruchomiono telefoniczne centrum usług bankowych, a rok później obsługę konta przez Internet. Obecnie bank ma około 130 tysięcy klientów.

Lukas e-Bank pozwala użytkownikom na dokonanie wszelkich operacji, których się dokonuje w zwykłym oddziale (oprócz wpłaty gotówki). Usługa nie jest integralną częścią oferty – za korzystanie z niej płaci się miesięczny abonament (3,5 zł). Bank pobiera także opłatę za używanie urządzenia kodującego (tokena) – 35 zł rocznie.

Władze firmy nie zdradzają jednak szczegółów dotyczących wdrożenia e-bankingu – powiedziano tylko, że usługę uruchomiono we współpracy z jedną z czołowych polskich firm informatycznych. Nie chcą też zdradzić, ilu klientów Lukas Banku korzysta z jego usług poprzez Internet.