Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Dziś Dzień Bezpiecznego Internetu

12 lutego już po raz czwarty obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. Zadaniem tej inicjatywy jest propagowanie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie (jest ona elementem unijnego projektu Safe Internet). Osoby, które zechcą się zaangażować w obchody DBI, mogą liczyć na wiele atrakcji - np. konkursy dla szkół (z nagrodami, rzecz jasna) oraz kursy e-learningowe online.

Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest w Polsce przez Fundację Dzieci Niczyje oraz NASK. Głównym Partnerem imprezy jest Fundacja Grupy TP.

Organizatorzy DBI zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy, a także prywatne osoby do organizowania przez cały luty lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów. Inicjatorzy takich działań mogą liczyć na nagrody - "Lokalni organizatorzy, którzy do końca marca przyślą sprawozdania ze swoich inicjatyw mają szanse wygrać nagrody finansowe ufundowane przez Głównego Partnera DBI 2008 - Fundację Grupy TP. Dodatkowo organizatorzy DBI oraz firma Arcabit ufundowali nagrody rzeczowe, których zwycięzcy zostaną tradycyjnie już wylosowani spośród nadesłanych prac" - mówi Anna Rywczynska, koordynator projektu Saferinternet.pl w NASK.

Dla osób, które zechcą zaangażować się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, przygotowano szereg atrakcji - m.in. lokalne inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów, konkursy z nagrodami dla szkół, czy kursy e-learningowe dla szkół podstawowych. Elementem DBI jest także kampania STOP cyberprzemocy, poradnik dla dzieci i rodziców o bezpieczeństwie (przygotowany przez UPC we współpracy z europejską siecią na rzecz bezpiecznego Internetu INSAFE) czy prowadzony przez wolontariuszy program edukacyjny Fundacji Grupy TP na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie.

Więcej informacji o Dniu Bezpiecznego Internetu (w tym m.in. spis związanych z obchodami wydarzeń i inicjatyw) znaleźć można na stronie www.dzienbezpiecznegointernetu.pl.