Dziewięć miesięcy Dialogu

W ciągu trzech kwartałów br. przychody operatora wzrosły do 264 mln zł, a liczba abonentów do 350 tys. Spółka zanotowała 201, 5 mln zł straty netto.

Największy wpływ na wynik finansowy – jak utrzymuje zarząd spółki – miały koszty związane z opłatami koncesyjnymi i obsługą obligacji. W minionym okresie zmieniła się struktura przychodów operatora. Na koniec września 2002 r. już 20% klientów Dialogu stanowili klienci instytucjonalni. Wskaźnik „liczby dzwoniących linii” przypadających na pracownika Dialogu wzrósł z 260 w I kw. 2002 r. do 300 we wrześniu br.

KGHM wciąż poszukuje inwestora dla przynoszącej straty Telefonii Dialog SA. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, aby stała się nim Netia. Spekulacje na ten temat pojawiają się od czasu zawarcia przez Netię porozumienia z obligatariuszami w sprawie restrukturyzacji długów.