Dziesięć nowych tygrysów

Według JP Morgan, państwa, które 1 maja br. staną się członkami Unii Europejskiej to przyszłe tygrysy gospodarcze.

Dziesiątka państw przystępujących do UE skorzysta z możliwości stwarzanych przez wspólnotę, w przeciwieństwie do państw Piętnastki. Bank JP Morgan wspomina o niezamierzonym efekcie utworzenia państw-tygrysów w rozszerzonej Unii.

Według JP Morgan, kraje naszego regionu mają przewagę konkurencyjną nad obecnymi członkami UE, dzięki bardziej korzystnym i przyjaznym dla biznesu systemom podatkowym i niższym kosztom pracy.

JP Morgan stawia również tezę, że kraje Piętnastki będą po rozszerzeniu UE zmuszone do wprowadzenia reform, aby nadążyć za „tygrysami”, które przyciągać będą miejsca pracy i inwestycje ze strefy euro. Do tej pory członkowie UE wierzyli w agendę lizbońską, która przewidywała, że do 2010 roku Unia będzie najbardziej konkurencyjną gospodarką świata. Jednak na razie wyniki europejskie dalekie są od tych optymistycznych założeń. Nie brano też pod uwagę trudności we wprowadzaniu reform instytucjonalnych, mających umożliwić efektywne funkcjonowanie rozszerzonej Unii.

Bank wskazuje także na niekorzystny efekt wprowadzenia przez Piętnastkę surowszych, niż zakładano 2 lata temu, przepisów dotyczących migracji wewnętrznej.

W ciągu najbliższych 5 lat nowe kraje członkowskie mogą się spodziewać wysokiego napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich – w wysokości sięgającej średnio 3,5% PKB. Wzrośnie także wydajność pracy w Dziesiątce, co pozwoli na utrzymanie wyższej dynamiki wzrostu niż w państwach Piętnastki.