Dziennikarstwo obywatelskie to przyszłość

Badanie opinii amerykańskich internautów, przeprowadzone przez firmę Zogby Interactive, wykazało, że blogging i dziennikarstwo obywatelskie są obecnie postrzegane jako niezwykle istotne dla rozwoju mediów przyszłości.

Badanie zostało przeprowadzone pomiędzy 30 stycznia, a 1 lutego i objęło 5 tys 384 dorosłych internautów w Stanach Zjednoczonych. 55% respondentów odpowiedziało w nim twierdząco na pytanie "Czy bloggerzy są ważni dla przyszłości amerykańskiego dziennikarstwa?", zaś 74% potwierdziło, że dziennikarstwo obywatelskie stanie się w przyszłości kluczowe. Dodatkowo zadano dwa kolejne pytania: "Czy rozwój niezależnych mediów internetowych stwarza wielką szansę dla rozwoju zawodowego dziennikarstwa?" oraz ", na które 53% badanych odpowiedziało twierdząco oraz: "Czy Internet ma pozytywny wpływ na ogólną jakość dziennikarstwa?", na które odpowiedziało twierdząco aż 76%.

Wyniki badań oprócz wielkich nadziei Amerykanów na rozwój niezależnych, obywatelskich mediów w internecie, odzwierciedlają wielki zawód mediami korporacyjnymi, co udowadniają kolejne odpowiedzi na pytanie zadane respondentom, brzmiące: "Czy jesteś niezadowolony/a ze stanu zawodowego dziennikarstwa?", które zostało poprzedzone pytaniem o poglądy polityczne. 88% osób uważających się za konserwatystów potwierdziło w nim swoje niezadowolenie, ale co jest zastanawiające, aż 95% skrajnych konserwatystów także udzieliło takiej samej odpowiedzi. Trochę mniejszy odsetek osób, uważających się za liberałów, bo tylko 51% również podzielało to zdanie, jednak wśród libertarian ta opinia znowu kształtowała się na wysokim poziomie, bo na poziomie 89%.

Pomimo powszechnego kryzysu zaufania wobec tradycyjnych kanałów medialnych, aż 72% ankietowanych potwierdziło, że dziennikarstwo odgrywa w ich społeczności bardzo ważną rolę. Jeszcze więcej, bo aż 81% potwierdziło także to, czego spodziewaliśmy się już od jakiegoś czasu, że strony internetowe są obecnie bardzo ważnym źródłem wiadomości. Internet przebił w tym pytaniu telewizję, która miała 78% popularności, radio 73%, prasa codzienna 69%, a magazyny 38%. Blogging w tym pytaniu osiągnął tylko 30% pozytywnego odzewu, jednak w połączeniu z wysokim poziomem pozytywnych odpowiedzi na pytanie o jego znaczenie w przyszłości, staje się medium, wobec którego kształtują się obecnie bardzo wysokie wymagania społeczne. Potwierdza to także 90% pozytywnych odpowiedzi na pytanie "Czy zaufanie będzie kluczem do wzrostu znaczenia bloggingu i dziennikarstwa obywatelskiego?"

źródło:http://www.zogby.com/

***

Autorem tekstu jest Konrad Szlednak