Dzień Bezpiecznego Internetu już "za pasem"

10 lutego 2009 r. mieć będą miejsce obchody Dnia Bezpiecznego Internetu - ich organizacją zajmują się Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK. W tym roku przypada okrągła, piąta rocznica, inauguracji tego projektu.

W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu przypada we wtorek, 10 lutego. Jego tematyka poświęcona jest problemowi przemocy rówieśniczej w Sieci. Obchodom dnia oraz towarzyszącej temu wydarzeniu kampanii medialnej przyświecać będzie hasło "Baw się w Internecie - BEZPIECZNIE". Jak czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym, hasło to ma "podkreślać pozytywny charakter Internetu, jego walory edukacyjne, rozrywkowe, ale jednocześnie przypominać, że najważniejsze jest bezpieczeństwo, świadomość zagrożeń i dbałość w Sieci o dobro zarówno własne, jak i innych internautów".

Kampania medialna będzie emitowana w kilku stacjach telewizyjnych, m.in. w Telewizji Polskiej oraz TVN. Oprócz tego na terenie całej Polski organizowane będą lokalne inicjatywy, poświęcone problematyce cyberprzemocy i bezpieczeństwa dzieci w Internecie.

10 lutego w warszawskiej Bibliotece Uniwersyteckiej odbędzie się konferencja prasowa, na której zostaną przedstawione m.in. wyniki badań dotyczących przestępstw wobec dzieci w Internecie, założenia nowej kampanii edukacyjnych "Dziecko w Sieci" i "Kawiarenka Przyjazna Dzieciom". Zostaną też omówione propozycje zmian w prawie, poprawiających bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników Sieci.

Honorowy patronat nad obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce objęli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Edukacji Narodowej, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Polski Komitet ds. UNESCO. Funkcję głównego partnera DBI pełni Fundacja Grupy TP.

Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest od 2004 r., kiedy to w ramach programu "Safer Internet" ustanowiła go Komisja Europejska. W ubiegłym roku w obchodach DBI wzięło udział 120 organizacji z 56 państw. Organizatorzy spodziewają się, że liczba tegorocznych uczestników będzie jeszcze wyższa.

Więcej informacji: SaferInternet.pl