Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Dzień Bezpiecznego Internetu już "za pasem"

10 lutego 2009 r. mieć będą miejsce obchody Dnia Bezpiecznego Internetu - ich organizacją zajmują się Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK. W tym roku przypada okrągła, piąta rocznica, inauguracji tego projektu.

W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu przypada we wtorek, 10 lutego. Jego tematyka poświęcona jest problemowi przemocy rówieśniczej w Sieci. Obchodom dnia oraz towarzyszącej temu wydarzeniu kampanii medialnej przyświecać będzie hasło "Baw się w Internecie - BEZPIECZNIE". Jak czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym, hasło to ma "podkreślać pozytywny charakter Internetu, jego walory edukacyjne, rozrywkowe, ale jednocześnie przypominać, że najważniejsze jest bezpieczeństwo, świadomość zagrożeń i dbałość w Sieci o dobro zarówno własne, jak i innych internautów".

Kampania medialna będzie emitowana w kilku stacjach telewizyjnych, m.in. w Telewizji Polskiej oraz TVN. Oprócz tego na terenie całej Polski organizowane będą lokalne inicjatywy, poświęcone problematyce cyberprzemocy i bezpieczeństwa dzieci w Internecie.

10 lutego w warszawskiej Bibliotece Uniwersyteckiej odbędzie się konferencja prasowa, na której zostaną przedstawione m.in. wyniki badań dotyczących przestępstw wobec dzieci w Internecie, założenia nowej kampanii edukacyjnych "Dziecko w Sieci" i "Kawiarenka Przyjazna Dzieciom". Zostaną też omówione propozycje zmian w prawie, poprawiających bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników Sieci.

Honorowy patronat nad obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce objęli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Edukacji Narodowej, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Polski Komitet ds. UNESCO. Funkcję głównego partnera DBI pełni Fundacja Grupy TP.

Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest od 2004 r., kiedy to w ramach programu "Safer Internet" ustanowiła go Komisja Europejska. W ubiegłym roku w obchodach DBI wzięło udział 120 organizacji z 56 państw. Organizatorzy spodziewają się, że liczba tegorocznych uczestników będzie jeszcze wyższa.

Więcej informacji: SaferInternet.pl