Dzień Bezpiecznego Internetu 2009

Już po raz piąty z rzędu obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. Akcja, ustanowiona w 2004 r. przez Komisję Europejską, ma propagować działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Obchody tegorocznego Dnia... poświęcone są szczególnie problemowi przemocy rówieśniczej w Sieci. Inicjatywa z każdą kolejną edycją zyskuje sobie coraz większy rozgłos, co tym bardziej cieszy, że - jak przekonuje Piotr Kupczyk z firmy Kaspersky - bezpowrotnie minęły czasy, kiedy szkodliwe programy tworzono, by pochwalić się się w hakerskim podziemiu. "Teraz za zagrożeniami internetowymi stoją dobrze zorganizowane grupy przestępcze, którym przyświeca tylko jeden cel - zarobić jak najwięcej pieniędzy. I aby osiągnąć ten cel, cyberprzestępcy nie cofną się przed niczym - nawet przed wykorzystaniem dzieci i młodzieży jako elementu swojej nieczystej gry".

Dzień Bezpiecznego Internetu 2009
Organizacją obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu zajmują się Fundacja Dzieci Niczyje oraz
. Obchodom dnia oraz towarzyszącej temu wydarzeniu kampanii medialnej przyświecać będzie hasło "Baw się w Internecie - BEZPIECZNIE". Jak czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym, hasło to ma "podkreślać pozytywny charakter Internetu, jego walory edukacyjne, rozrywkowe, ale jednocześnie przypominać, że najważniejsze jest bezpieczeństwo, świadomość zagrożeń i dbałość w Sieci o dobro zarówno własne, jak i innych internautów". Oprócz tego na terenie całej Polski organizowane będą lokalne inicjatywy, poświęcone problematyce cyberprzemocy i bezpieczeństwa dzieci w Internecie.

Honorowy patronat nad obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce objęli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Edukacji Narodowej, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Polski Komitet ds. UNESCO. Funkcję głównego partnera DBI pełni Fundacja Grupy TP.

Więcej informacji: SaferInternet.pl

Jak przekonuje Piotr Kupczyk z firmy , działania zorientowanych na zysk cyberprzestępców coraz częściej dotykają wszystkich użytkowników komputerów i Internetu. Niestety, dzieci nie są tutaj wyjątkiem: "Każdy rodzic dokłada wszelkich starań, aby chronić swoje dziecko przed zagrożeniami, których istnienia jest świadom. Dlatego tak ważne jest, aby wytłumaczyć wszystkim wagę problemu cyberprzestępczości - nie możemy chronić się przed wrogiem, o którego istnieniu nie wiemy i nie znamy wykorzystywanych przez niego metod.

Tymczasem, jak wynika z badań F-Secure, tylko 7 procent rodziców uważa, że ich dzieci są bezpieczne w Internecie, a ponad 40 procent internautów nie wie, czy posiadany przez nich program antywirusowy jest aktualny.

Zdaniem przedstawiciela Kaspersky'ego najważniejszym działaniem, jakiego firmy produkujące oprogramowanie zabezpieczające i media mogą się podjąć w celu udzielenia wsparcia organizatorom "Dnia Bezpiecznego Internetu" jest publikowanie jak największej liczby artykułów poświęconych bezpieczeństwu w Internecie.

Idea godna naśladowania

Nasz rozmówca podkreśla, że kwestii bezpieczeństwa młodych internautów nie można lekceważyć w sytuacji, gdy działania cyberprzestępców nasilają się w zastraszającym tempie. "Czasy, w których szkodliwe programy tworzone były w celu pokazania się w hakerskim podziemiu minęły bezpowrotnie. Teraz za zagrożeniami internetowymi stoją dobrze zorganizowane grupy przestępcze, którym przyświeca tylko jeden cel - zarobić jak najwięcej pieniędzy" - przestrzega P. Kupczyk.

Elementem nieczystej gry cyberprzestępców coraz częściej padają najmłodsi użytkownicy Sieci. Stają się oni celem (lub narzędziem) ataków głównie z uwagi na ufność i brak czujności, jakie cechują ich zachowanie w Internecie. P. Kupczyk: "Obecnie nie jest problemem, aby nasze dziecko dokonało zakupów w Internecie - często wystarczający jest numer karty kredytowej, która znajduje się w naszym portfelu. W skrajnym przypadku zakup taki może być przeprowadzony na sfałszowanej stronie lub zainicjowany przez wiadomość e-mail od cyberprzestępcy, który podszył się pod pracownika sklepu lub znajomego. Podobnie wygląda sytuacja z portalami społecznościowymi, które zyskują coraz większą popularność - nie tylko wśród dzieci i młodzieży."