Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Dzień Bezpiecznego Internetu

8 lutego, czyli dziś właśnie w 25 krajach obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Jest on inicjatywą Komisji Europejskiej, która ma na celu zwrócenie uwagi na kwestie bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów Internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu
Od stycznia 2005 w Polsce realizowany jest Safer Internet Action Plan (SIAP) - program unijny, w ramach którego ustanowiono Dzień Bezpiecznego Internetu. Polska przystąpiła do niego jako pierwszy kraj spośród nowych członków Unii Europejskiej.

Program SIAP realizowany jest w Polsce przez Fundację Dzieci Niczyje, NASK, operatora telekomunikacyjnego i twórcę portalu Polska.pl.

Dzień Bezpiecznego Internetu
Organizatorzy dzisiejszego dnia stworzyli serwis internetowyhttp://www.saferinternetday.pl , w którym publikowane są informacje o przebiegu dnia, materiały przydatne do wykorzystania na zajęciach dotyczących bezpieczeństwa w Internecie czy lista inicjatyw realizowanych w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu.

Nad Dniem Bezpiecznego Internetu patronat objął Minister Nauki i Informatyzacji, prof. Michał Kleiber. Partnerami są PBI, Gemius, Stat.pl, Rzecznik Praw Dziecka i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.